Print Friendly, PDF & Email

  1. Nemojte koristiti jako dugačke naslove stranica (title).
  2. Nemojte duplirati TITLE na svim stranicama. Svaka stranica treba da ima svoj naslov vezan za sadržaj stranice.
  3. Pametno izaberite ključne reci. Postavite se na mesto vaseg potencijalnog posetioca, i razmišljajte njegovom glavom. Šta biste VI uneli kad bi tražili informacije, proizvode ili usluge sa vašeg sajta.
  4. Ključne reči (meta keyword) i opis stranice (meta description) unesite tek nakon što ste završili stranicu, i prilagodite opis i ključne reči sadržaju vaše stranice.
  5. Nemojte nagurati na stotine ključnih reči u meta keyword. 10 je najoptimalnije.
  6. Nemojte staviti takvu ključnu reč u keyword tag, koju nemate u samom tekstu.
  7. Koristitie obilan i koristan tekst na stranicama (koristan i posetiocima sajta, a ne samo pretraživačima) i pravilno koristite naslove (heading).
  8. Nemojte da menjate naziv fajla neke postojeće stranice, samo da bi se bolje rangirala uguravši ključnu reč u naziv faja (ukoliko promenite naziv, to će biti nova stranica, koju Google smešta u „Sandbox“ – kutiju za pesak). To je nešto kao probni period, i trebaće par meseci da bi je on ozbiljno uzeo u obzir prilikom rangiranja.
  9. Kod slika koristite ALT tag da biste opisali njen sadržaj, pošto google ne vidi šta je na slici. On samo pretpostavlja šta je na njoj – po tome šta se nalazi u ALT tagu (opis slike)
  10. Korisno je da imate linkove na drugim sajtovima ka vašem sajtu. Naprimer putem razmene banera ili slično.