Print Friendly, PDF & Email

-Trudite se uvek da lično poznajete dobavljače.Koristite tehnologiju za komunikaciju ali zapamtite stari dobri stisak ruke je neprocenjiv.

-Smatrajte dobavljače članovima vašeg poslovnog tima i tretirajte ih tako.

-Potrudite se da razumeju vaše potrebe i očekivanja.

-Pokažite poštovanje za njihove dobre usluge ili proizvode i naravno uvek im skrenite pažnju da su oni za vas pravi saradnici.

-Plaćajte uvek na vreme.Ukoliko možete predtsavite dobavljačima i vaš plan plaćanja prema njima.

Zapamtite vaš lični odnos sa dobavljačiima je najbolji način da poslujete korektno sa njima.