Print Friendly, PDF & Email

Kada imate sopstveni biznis, pred vama se nalazi niz odluka koje morate doneti kako bi što uspešnije poslovali.Jedna od tih je i kako amortizovati vaša osnovna sredstva.Osnovna sredstva su materijalna dobra koja koristite za vaš posao.Naravno u toku vremena ta se sredstva troše pa ih potrebno postepeno otpisivati.Vrlo česta greška naših preduzetnika je u tome što ta sredstva uopšte ne otpisuju.Primer jedne male radnje koja poseduje police i opremu (frižidere,opremu za obradu hrane, vage itd…), vlasnik jednostavno ne evidentira u svome računovodstvu da takva sredstva uopšte postoje.Kako tu opremu svakodnevno upotrebljavate ona se troši i posle određenog vremena će biti neupotrebljiva za vas, tj. moraćete da kupite novu opremu.Zato je potrebno da izvršite procenu koliko će ta sredstva trajati i koliko svake godine gube na vrednosti, jer kada dodje trenutak da kupite novu vi ste u prethodnim periodima već faktički unapred odvajali sredstva za kupovinu nove opreme.Ovde naravno treba praviti razliku između fizičke i ekonomske amortizacije.Neka sredstva fizički mogu još raditi ali jednostavno nisu više korisna za vaš posao (nisu dovoljno produktivna, ne daju dobar kvalitet i sl…).Takođe dobra strana amortizacije je što se priznaje kao rashod u u bilansima dakle umanjuje oporezivu dobit.Naš savet je da obavezno popišete osnovna sredstva koja koristite u poslovanju i vršite njihovu amortizaciju.