Категорија: FINANSIRANJE

Kreditni biro

Šta je kreditni biro? Kreditni biro je centralni – nacionalni registar podataka o novčanim obavezama i o urednosti fizičkih i pravnih lica u izmirivanju tih obaveza prema bankama, davaocima lizinga i drugim pružaocima usluga....

Read More

O kreditima

Tradicionalno banke su oprezne u radu sa investicijama.Za razliku od privatnih investitora uvek se lakše odlučuju da naprave pozajmicu već postojećim firmama nego početnicima.Izgovor banka za ovakve kriterijume možemo tražiti u...

Read More
Loading