BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates
Naslovna / FINANSIRANJE

FINANSIRANJE

Franšiza

Franšiza je privilegija ili dozvoljeno pravo pojedincu ili grupi koja omogućava korisniku da provodi određenu vrstu komercijalne aktivnosti. Legalni koncept franšize datira od srednjeg veka, kada je vitez ili opat mogao dobiti pravo upravljanja određenim delom lordovog poseda. Sajmovi i tržnice su takođe bile organizovane kao franšize, kao i neke ...

Više

Savet: Kako izabrati banku?

Na teritoriji Republike Srbije posluje oko 30 banaka, tako da novim klijentima nije lako da se odluče za onu koja najviše odgovara njihovim potrebama. Pre odabira banke bitno je da razmislite koliko često ćete imati potrebu da posećujete svoju banku. Ako imate potrebu da banku posećujete češće, najbolje je da ...

Više

Šta je EURIBOR?

U redu odlučili ste da kod banke uzmete kredit.Vrlo često imamo vaša pitanja koja banka je najpovoljnija ali danas to neće biti tema.Govorićemo o EURIBOR-u.Šta je uopšte EURIBOR?Ova nedoumica je uobičajena kod naših preduzetnika.Ukoliko bi potražili EURIBOR na na wikipediji dobili bi suvoparnu definiciju da se radi o nekoj kamatnoj ...

Više

Lizing (leasing)

Lizing je oblik finansiranja gde davalac lizinga kupi predmet lizinga i da ga primaocu lizinga na upotrebu, koji za to plaća lizing rate u skladu sa ugovorom. Neki važni pojmovi u lizingu Davalac lizinga – je preduzeće koje je registrovano za obavljanje lizing poslova; to je lizing kompanija koja korisniku ...

Više

Kako možete akumulirati tj. nagomilati bogatstvo?

Sasvim jednostavno – vi treba da štedite i investirate. Time što ne trošite svaki dinar koji zaradite, mo­žete da odvojite novac i stavite ga u opticaj da bi vaše bogatstvo raslo. Prema Ekonomskom izveštaju Predsednika, potrošači u SAD sada štede manje od 1% svog dohotka, a ostatak potroše. Svakako da ...

Više

Kreditni biro

Šta je kreditni biro? Kreditni biro je centralni – nacionalni registar podataka o novčanim obavezama i o urednosti fizičkih i pravnih lica u izmirivanju tih obaveza prema bankama, davaocima lizinga i drugim pružaocima usluga. Gde se nalazi kreditni biro? Kreditni biro organizovan je u okviru udruženja banaka Srbije i nalazi ...

Više

Termini koje je dobro znati pri razmatranju kredita

  Kamata-naknada koju plaćate za koršćenje pozajmljenog novca Nominalna kamatna stopa NKS– kamatna stopa bez uključenih ostalih troškova Efektivna kamatna stopa EKS– kamatna stopa sa svim troškovima, prava cena kredita koji uzimate Hipoteka je založno pravo na nepokretnosti, koje ovlašćuje poverioca da, ako dužnik ne isplati dug o dospelosti zahteva ...

Više

O kreditima

Tradicionalno banke su oprezne u radu sa investicijama.Za razliku od privatnih investitora uvek se lakše odlučuju da naprave pozajmicu već postojećim firmama nego početnicima.Izgovor banka za ovakve kriterijume možemo tražiti u tome šte one zapravo investiraju novac svojih štediša i deponenanta. Pre nego što uopšte krenete u banku , trebalo ...

Više