BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates
Naslovna / RAČUNOVODSTVO (Strana 2)

RAČUNOVODSTVO

Neoporezivi iznosi naknada koje nemaju tretman zarade

Usklađeni neoporezivi iznosi naknada troškova i drugih primanja zaposlenih koji nemaju karakter zarade, a primenjuju se od 1. februara 2015. do 31.01.2016. godine, su: Za dolazak i odlazak sa rada   3.612,00 dinara Za vreme provedeno na službenom putu u zemlji (dnevnica)   2.168,00 dinara Za korišćenje sopstvenog automobila u ...

Više

Proverite status vašeg zahteva za bolovanje

Republički fond za zdravstveno osiguranje Republike Srbije omogućio je proveru statusa podnetih zahteva za isplatu bolovanja preko svog sajta.U nastavku pročitajte saopštenje koje je dana 7. maja 2015 godine objavljeno na sajtu RFZO. Republički fond za zdravstveno osiguranje je omogućio proveru statusa podnetih zahteva za isplatu bolovanja preko svog sajta, ...

Više

Prodaja robe ispod nabavne cene

Često se postavlja pitanje da li trgovac sme da proda robu po ceni koja je niža od nabavne. Naime, loše stanje na tržištu ili neke karakteristike robe ponekad primoravaju trgovca da izvrši prodaju sa gubitkom. Trgovcu se više isplati da povrati barem deo uloženog novca, nego da drži robu na ...

Više

Računovodstveni i poreski obračun dobiti

Naime, postoje dva nezavisna obračuna dobiti. Jedan je računovodstveni.  Detalje ovog obračuna definišu računovodstveni propisi i sama firma svojim pravilnikom o računovodstvu. Drugi je poreski obračun i on se vrši na posebnim obrascima – poreskom bilansu i poreskoj prijavi i uređen je odredbama Zakona o porezu na dobit pravnih lica. ...

Više

Troškovi reprezentacije i reklame

Da li troškovi ulaganja u izradu rokovnika sa logotipom firme predstavljaju troškove reprezentacije ili reklame? Da li pravno lice može kao odbitnu stavku u okviru troškova da prikaže račune za ugostiteljske usluge koje je platila gotovinski? Ovo su samo neka od pitanja koja se tiču troškova reprezentacije i troškova reklame ...

Više

Priručnik sa debate o promenama u knjigovodstvu

IT ICT

Naša poznata softverska kompanija SAOP je održala seriju debata o promenama i novinama u računovodstvu.Na ovim skupovima se čulo pregršt dobrih informacija, korisnih saveta i mišljenja.Preduzetnik vam preporučuje da preuzmete priručnik sa debate kako bi se upoznali sa svim novinama i načinom kako da poslujete brže i efikasnije u skladu ...

Više

Popusti u trgovini na veliko

Cilj poslovanja svakog privrednog društva, pa i trgovačkog, je ostvarivanje pozitivnog poslovnog rezultata. Da bi pospešili poslovanje, trgovci odobravaju razne vrste prodajnih podsticaja svojim kupcima. Pravo na organizovanje akcija, raspodaja, nagradnih igara i davanje različitih popusta i povoljnih uslova plaćanja i isporuke garantuje se članom 44. Zakona o trgovini. Svi ...

Više

Šifre delatnosti kod pravnog lica

Privredno društvo osniva se radi ostvarivanje dobiti obavljanjem delatnosti. U praksi, često se postavlja pitanje da li privredno društvo može obavljati više od jedne delatnosti i na koji način se ovo pitanje uređuje. Zakon o privrednim društvima definiše da društvo ima pretežnu delatnost, koja se registruje u skladu sa zakonom ...

Više

Izvod otvorenih stavki

Osnovni zadatak računovodstva je što tačnije beleženje svih promena koje nastaju na imovini, obavezama i kapitalu pravnih lica i predzetnika. S obzirom na brojne korisnike računovodstvenih podataka – vlasnike kapitala, zaposlene, državu i njihove različite interese, realno prikazivanje podataka u računovodtvenom sistemu je imperativ.

Više