BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates
Naslovna / RAČUNOVODSTVO (Strana 5)

RAČUNOVODSTVO

Izmenjena poreska prijava-objedinjena naplata

Pogrešili ste nešto u elektronskoj poreskoj prijavi?Nema problema možete do dva puta da pošaljete izmenjenu prijavu.Evo uputstva poreske uprave:Izmenjenom poreskom prijavom se menja podneta poreska prijava za koju obveznik utvrdi da sadrži grešku ili propust. Podnetu poresku prijavu poreski obveznik može da izmeni najviše dva puta podnošenjem izmenjene poreske prijave.

Više

Zakup pokretne imovine

Kod zakupa pokretne imovine placa se Porez na dohodak građana na prihode od davanja u zakup pokretne imovine. Obračun i uplatu vrši pravno lice ili preduzetnik kojem je fizičko lice izdalo u zakup imovinu, u momentu isplate (istog dana!). Osnovicu za obracun poreza na dohodak cini oporeziv prihod , a ...

Više

EURO BUSINESS PLAN

      Dobrodošli na stranicu EURO BUSINESS PLAN.Naš pristup klijentima obeležen je prvenstveno korektnošću,a usluga ažurnošću i profesionalnošću po čemu smo prepoznatljivii kod naših klijenata i kod državnih organa sa kojima sarađujemo.Usluge:-Osnivanje preduzeća i radnji-Računovodstvo, knjigovodstvo-Platni promet, banke-Plate, kadrovi, socijalno-Poreska upravaKnjigovodstvene usluge:-Evidentiranje svih finansijskih transakcija i obračuna-Prikupljanje celokupne dokumentacije ...

Više

Šta je to paušalac?

 Paušalac je često korišćena reč kada neko želi da započne posao.Šta je zapravo paušalac?Naime ova reč je izvedena iz termina paušalno oporezivanje.Dakle radi se o poreskom obliku u kome država ne razrezuje  porez na osnovu dobiti koju zaista ostvarite već vas oporezuje po nekoj osnovici koju sama odredi.Zaključak prethodnog izlaganja ...

Više

Isplata neto zarade pre uplate doprinosa?

Želim da isplatim neto zaradu pre uplate doprinosa.Ovo konstataciju i pitanje veoma često čujemo zadnjih dana.Postavlja se pitanje koje su reprekusije ovakve akcije.Evo šta o tome kaže poreska uprava: Da li postoje i koje su posledice isplate samo neto prihoda pre datuma plaćanja navedenog u PPP PD? Da. Isplatom samo ...

Više

Plaćanje neto zarade u sistemu objedinjene naplate

Usled velike konfuzije koju je izazvala poreska uprava, pokušaćemo da vam pomognemo kako da dođete do svojih sredstava i izvršite isplatu radnicima. Ako želite sve da saznate o sistemu objedinjene naplate preporučujemo naše On line seminar:http://preduzetnik.rs/2013/12/13/seminar-elektronske-poreske-prijave-i-prijava-na-obavezno-socijalno-osiguranje-on-line-seminar-uzivo/ Ukoliko želite da isplatite zaradu vlasnika preduzetničke radnje,a u sistemu ste samooporezivanja ili paušala u šifri plaćanja upisujete 241 a u pozivu na broj : broj modela 97 pa kontrolni broj-šifra opštine-JMBG.Ovakav poziv na broj koristite prilikom uplate poreza i doprinisa.Možemo samo zaključiti da je ovako rešenje na brzinu sklepano pošto je neko u poreskoj upravi zaboravio na 100.000 preduzetnika koji isplaćuju zarade a u sistemu su ...

Više

Na šta nemate pravo odbitka PDV-a?

U članu 29. Zakona o PDV eksplicitno se navode dobra za koja ne postoji pravo na odbitak prethodnog poreza koji je sadržan u računima kojima se ova dobra fakturišu. Obveznik nema pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu: 1. nabavke, proizvodnje i uvoza putničkih automobila, motocikala, jahti, čamaca i vazduhoplova, ...

Više

Uslovi za odbitak PDV-a

Prema Zakonu o PDV, prethodni porez predstavlja iznos PDV-a koji je obračunat u prethodnoj fazi prometa, dakle prilikom nabavke dobara i usluga, odnosno obračunat i plaćen prilikom uvoza, a koji obveznik može da odbije od PDV koji duguje (od PDV koji obračunava u računima koje fakturiše svojim kupcima). Prethodni porez nalazi se u računima ...

Više