Print Friendly, PDF & Email

Kombinovanje braka i posla u velikom broju slučajeva zna da bude veoma komplikovan zadak.Ovakav poduhvat zahteva odgovore na brojna tešks pitanja.Dajemo vam deset korisnih saveta kako da vodite uspešan biznis sa vašim bračnim partnerom.

1.Razmislite o tome da li ste u stanju da radite sa supružnikom.Upitajte iskreno sebe da li ste u stanju da imate partnera pored sebe svakoga dana u poslu a i u životu.Probajte da zamislite takvu sliku, ukoliko vam se to čini ugodnim onda ste u stanju da pokrenete zajednički biznis.

2.Odredite ciljeve.Zapitajte se da li imate iste ciljeve u biznisu kao i vaš supružnik.Čak i najbolji brak može biti ugrožen ako imate različite namere u poslovanju.

3.Napravite zajednički biznis plan.Kada napravite vašu detaljnu viziju, konsultujte se sa nekim prijateljem ili profesionalcem.Konsultacije sa nekim nepristrasnim mogu biti od velike koristi.

4.Odredite za oboje uloge u poslovanju.Dužnosti bi u početku trebale biti fleksiblne da bi se sa vremenom menjale i usavršavale.Naravno odmah odredite ko će voditi interno računovodsvo, ispručivati robu itd..

5.Uvek držite linije za komunikaciju otovrene.Nemojte previše kritikovati jedno drugo, ali nemojte biti i snishodljivi.Probajte da se suprostavite izazovima poslovanja a ne jedno drugom.

6.Budite diskretni u odnosima sa klijentima, oni ne moraju uvek znati daje vaš poslovni partner u isto vreme i životni.Poveravanje ličnih problema klijentu može biti veoma opasno kako u odnsima sa partnerom tako i u poslovanju.

7.Budite uvek jedinstveni.Ne dozvolite da vas klijenti ili zaposleni okrenu jedno protiv drugog.

8.Napravite prostor u kome se isključivo radi.Nemojte dozvoliti da to postane mesto porodičnog okupljanja.

9.Budite optimisti ali uvek planirajte najgore.Napravite detaljan ugovor kako bi se biznis odvijao ukoliko bi došlo do nekih nesporazuma među vama.

10.Vodite računa da porodične stvari ne uplićete u radno vreme.Voditi posao i biti dobar otac ili majka je veoma težak zadadak.Ukoliko obe stvari radite istovremeno napravićete zbrku i nećete imati neke rezultate.Odvojite vreme za svoju porodicu.