Print Friendly, PDF & Email

Tipovi uspešne direktne kampanje

Smatra se da se uspeh direktne kampanje može raščlaniti na tri osnovne komponente:

  • lista ciljne grupe kupaca
  • ponuda sa podsticajem kupaca da kupe proizvod
  • kreativni paket ili poziv na akciju u okviru osnovne poruke.

Eksperti direktne kampanje su otišli i malo dalje kada kažu da 40% efektivnosti kampanje nosi zapravo lista, 40% ponuda proizvoda, a da 20% otpada na kreativni paket. Iako je ovo u globalu sigurno tačno, evo preciznog pregleda ključnih 11 faktora strategije koje treba uzeti u obzir prilikom iniciranja direktne kampanje.

Od 1 do 5-og pasusa upoznajemo se sa osnovama kampanje, od 6 do 8-og fokusiramo se na glavne informacije potrebne za kampanju, a od 9 do 11-og bavimo se ciljevima, evidencijama i analizama.

OSNOVNI POJMOVI

Pronalaženje liste onih koji kupuju ili donose odluku o kupovini Vašeg proizvoda/usluge vrlo je bitno za razvoj uspešne direktnekampanje. Na primer, ako ste agencija za prodaju nekretnina i proširujete tržište na Sloveniju, sigurno da ćete izbeći da šaljete ponude njihovim agencijama za nekretnine.

Bilo da je vaša lista kreirana na bazi poslovnog imenika ili atributa kao što su „ljubitelji video igrica“, bitno je da razumete potrebe kupaca/mušterija i precizno definišete Vašu ciljnu grupu.

Ponuda direktne kampanje treba obavezno da sadrži podsticaj kupcima da kupe proizvod ili uslugu. To može biti premija kao što je toster, ili pizza sa extra popustom. Može svakako doći u obzir i nešto istančanije, kao recimo – ušteda vremena. U svakom slučaju, što je bolja Vaša ponuda to će veći broj kupaca pozitivno odgovoriti.

Opšte je poznato da novac proizvodi najbolje rezultate. PAŽNJA! Ponuda kao što je 50% popusta privući će svakog, ali to, sa Vaše tačke gledišta, može da bude vrlo skup predlog! Zato budite pažljivi, nemojte se rasipati.

Kreativan paket treba da sadrži odgovore na pitanja: Šta je Vaš proizvod? Koje su njegove prednosti? Zašto je kupcu baš on potreban? Gde potencijalni kupac treba da se upiše i do kad, i ostale korisne informacije. Ovo su primeri skeleta poruke koja treba da bude jasna, koncizna, da se , ako je potrebno, nekoliko puta ponavlja u poruci. Ako su čitaoci zbunjeni, oni neće kupiti ništa!

Kada kreirate poruku, pretpostavite da oni koji čitaju nemaju koncentraciju. Najbolje je da koristite kratke rečenice, teze, naslove koji se lako čitaju. Na kraju, iako je gramatika veoma važna, niko Vas ne ocenjuje, budite kreativni.

Kreativni paket – Format i grafika – Korišćenje različitih stilova kao što su bold, italic, underline i SVE VELIKA SALOVA može služiti da se pažnja čitalaca usmeri na ključnu poruku. Naslovi i/ili promena fonta služe istoj stvari. Ipak, budite razumni u korišćenju ovih tehnika, jer će i prekomerna upotreba umanjiti efekat. Istaknite korišćenjem naslova: ponudu/podsticaj, poziv na akciju i datum do kog važi ponuda. Na taj način ćete istaći sve ono čto je potrebno.

 

Poziv na akciju – Krajni cilj svake kampanje je da se čitalac natera da deluje. Pitanje je da li želite da oni popune formular ili da Vas zovu kako bi dobili sve informacije. U svakom slučaju, vrlo je bitno da ste načisto u vezi akcije koju želite da preduzmu i posledica koje ona nosi sa sobom.

Nemojte se stideti da ovo ponovite. Generalno, jedna strana direktnog pisma treba da pozove bar tri puta na akciju: u sredini pisma, u zadnjem paragrafu i u postscriptum-u.