Print Friendly, PDF & Email

poreska_uprava

Poreska uprava Srbije od 01.01.2014 godine uvodi obaveznu predaju poreskih prijava putem interneta.Potrebno je reći da ovakav vid predaje predstavlja veliki iskorak u efikasnijem poslovanju,međutim treba biti jako oprezan kako će sve funkcionisati sa obzirom na nivo informatičke pismenosti i kvalitet internet veza u našoj zemlji.Da bi uspešno predavali poreske prijave elektronskim putem potrebno je da imate:

-Računar

-Internet vezu

-Pametnu karticu sa sertifikovanim potpisom

Slažemo se da najveći broj firmi neće imati problema sa računarom i internet konekcijom ,već sa nabavkom sertifikovanih elektronskih potpisa.Zakonsko rešenje je bespotrebno zakomplikovalo izdavanje e potpisa pa stoga postoje samo nekoliko ovlašćenih institucija za izdavanje:

Privredna komora

MUP

PTT

Halcom

Ovakvi sertifikovani elektronski potpisi se uglavnom naplaćuju i cena se kreće od 3000-5000 dinara što predstavlja dodatni namet za poslovanje pa stoga mi predlažemo da sertifikate uzimate u Ministarstvu unutrašnjih poslova gde su oni još uvek besplatni i jednostavno se nasnimavaju na već postojeću ličnu kartu.Naravno da bi sve bilo uspešno potrebno je da posedujete i čitač pametnih kartica koji možete posebno kupiti ili koristiti već postojeći za elektronsko bankarstvo.

Za vše informacija o korišćenju elektronske predaje poreskih prijava upućujemo vas na sajt poreske uprave

http://www.poreskauprava.gov.rs/e-porezi/informacije.html

U nastavku dajemo primer elektronske predaje PDV prijave.