Print Friendly, PDF & Email

 Sa razvojem vaše firme , poslovi sa bankama se ukrupnjavaju i komplikuju.Pa opet veliki broj naših preduzetnika i dalje se odlučuje za klasičan i uobičajeni način rada sa bankama, tj preko papirnih naloga i izvoda.

Ovde želimo da vam predstavimo jedan moderni sistem rada sa bankama, u pitanju su E-Bank programi.U praksi ovi programi za elektronsko bankarstvo predstavljaju jednu malu pravu banku u vašoj kancelariji.Postoji više ovakvih programa na našem tržištu i u zavisnosti od banke i vašeg prometa preko tekućeg računa njihove cene se kreću od potpuno besplatnih do 100 evra.

Mogućnosti E- bank programa

E- bank programi poseduju veliki broj opcija i mogućnosti, ipak neke su standardne:

Plaćanje sa tekućeg na tekući račun (elektronski nalozi za prenos)

Dnevni izvodi banke

Tekući izvodi banke (trenutno stanje na računu)

Pregled svih uplata i isplata kao i pratnera u određenim vremenskim periodima

Zahtevi programa:

Većina e-bank programa je rađena za masovnu upotrebu, tako da je korisnički interfrejs uglavnom jednostavan i lak za razumevanje i korišćenje.Takođe ne bi trebalo da imate skoro nikavih problema sa instalacijom jer su u pitanju standardni postupci:

Zahtevi su uglavnom sledeći

Računar:Pentium 2 na 433 Mhz 64 MB RAM –a

USB-konekcija

Čitač SMART kartica-banke ga uglavnom daju na revers

Internet veza

Osnovno znanje rada na računarima

Naravno od jačine računara i internet veze zavisiće i brzina rada programa.

Koristi

Većina vas se pita kakve su opšte koristi od jedne ovakve tehničke novotarije sem daljeg komplikovanja naših života.Naravno koristi su nemerljive, ovakav sistem sigurno povećava produktivnost vašeg rada, smanjuje izgubljeno vreme, troškove ( dovoljno je što svaki dan ne morate ići u banku po izvode ili da odnesete naloge za prenos, platite dosta manju proviziju banici… ), donosi tačnost (koliko puta vam se desilo da vam neko kaže da je izvršio uplatu a u stvari nije, sada ćete uvek tačno znati kakvo je trenutno stanje na računu).Pojedinačne koristi nemožemo meriti ali sigurno da ih za svakoga ima.