Print Friendly, PDF & Email

Nemačka

Nemački poslovni ljudi se smatraju najtačnijim u Evropi. Nemačka tačnost i preciznost ima obrise mita. Kod Nemaca se propisi izuzetno poštuju i sprovode. Zakašnjenje na sastanak od 10 minuta, smatra se odrazom nekulture, a ukoliko se kasni više od 15 minuta rizikujete da ozbiljno uvredite domaćina, što može da ima negativnog uticaja na proces pregovaranja. Zato, ukoliko se kasni, o tome se obavezno telefonom obavesti druga strana.

germanyU poslovnom svetu su formalni, veoma pouzdani i drže reč. Imaju izuzetan osećaj odgovornosti. Sastanke vrlo precizno planiraju i strogo se pridržavaju dnevnog reda. Na poslovnim sastancima rukovanje je često i dobrodošlo. Rukujte se prvo sa najstarijim članom u grupi, pa sa ostalima. Ovo praktikujte dolaskom i odlaskom. Kada se rukujete, stresete ruku samo jedanput sa laganim nagibom glave. Izmena poslovnih ličnih karti se obavlja odmah na početku sastanka. Nemci strogo odvajaju sferu privatnog života od poslovnog. Ako Nemac svog poslovnog partnera pozove kod sebe kući, poslovni partner to treba shvatiti kao veliku čast i privilegiju.

Poslovna odeća je konzervativna i klasična, tamna muška odela i bele košulje, klasična kravata, a za žene tamni kostimi. ,,Zabavno- opušteniji’’ deo podrazumeva poslovne ručkove koji počinju u tačno dogovoreno vreme. Ako ste pozvali na ručak, insistirajte na plaćanju. Nemce ..bije glas’’ da imaju malo smisla za šalu, mada ovo, naravno, ne mora da bude pravilo. Omiljene teme nemačkih poslovnih ljudi su: aktuelni događaji, prethodna poslovna iskustva s Nemcima, posao, sport (posebno fudbal), putovanja i pivo. Teme koje treba izbegavati: Drugi svetski rat i sve ono što ima lična, intimna i porodična svojstva.

posl sastanak

Skandinavske zemlje

Skandinavske države sačinjavaju Norveška, Danska, Švedska i Finska ( Danska, formalno, nije skandinavska zemlja, ali, kulturološki, spada u ovu grupu)

Komunikacija i poslovno ponašanje u Skandinaviji zasnivaju se na visokoj kulturi. U komunikaciji Skandinavci su iskreni i precizni. Kod Skandinavaca važi pravilo da se poslovni sastanci zakazuju unapred, uglavnom dve nedelje pre njegovog održavanja. Prilikom zakazivanja treba biti vrlo tačan. Kad se sastanak zakaže, nema odlaganja niti kašnjenja. Skandinavci će komunikaciju otvoriti razgovorom o poslu. Nisu joj skloni i ne vole improvizaciju. U komunikaciji im je vrlo bitno da se sa sagovornikom gledaju pravo u oči.

Švedska je prepoznatljiva kao homogeno i organizovano društvo. Postoji jasna podela na privatan i poslovan život. U komuniciranju treba voditi računa o važnim detaljima, a posebno o vremenu i kulturi ponašanja. Ne tolerišu kašnjenja ni u privatnim druženjima, niti u poslovnim odnosima. Treba biti, naročito, oprezan sa humorom, ne pokazivati emocije, niti ,,glumatati’’ srdačnost. Paradoksalno prethodnoj rečenici, svi su na „ti“, bez obzira na pol, status i godine.

poslovni sastanak

Finci, od svih ,,Severnjaka’’, imaju najjači osećaj nacionalanog identiteta. Dobro poznaju svoju istoriju i tradiciju na koje su izuzetno ponosni. Nisu naročito pričljiv narod. Jasni i koncizni u izražavanju, primenjuju pravilo ,,manje je više’’. Sa Fincima morate da budete tačni i precizni. Otvoreni i direktni su u razgovoru. Poštovanje dogovora je imperativ. Poželjno je da rukovanje bude kratko i praćeno kontaktom očima, bez ,,dežurnih pratećih’’ gestova kao što su grljenje, ljubljenje, tapšanje i slično.

Specifičnost Danske je u naglašenom odnosu prema porodici i deci, koji predstavljaju najveći prioritet u životu. Na zakazani sastanak sa Dancima treba doći tačno na vreme, jer se svako kašnjenje smatra izuzetnom nepristojnošću, neodgovornošću i nekulturom. Na početku će delovati veoma formalno i strogo. Često se rukuju. To rade i na dolasku i na odlasku. Ali, rukovanje je u svrhu poslovnog poštovanja, ipak, ne vole dodirivanje niti preveliko približavanje. Odmerenost, umerenost, konciznost i kultura komuniciranja su ključ za ostavljanje dobrog utiska. Principijelni su u držanju reči. Kada jednom postignete dogovor, sigurno je da će biti ispoštovan.

Norvežani – poslovni sastanci se zakazuju unapred, kultura i tačnost su neophodni. Pokazuju manje formalan pristup u poslu od ostalih, naročito u odevanju, ali to nikako ne znači da možete doći na poslovni sastanak neuredno obučeni. Takvu pojavu shvatiće kao neodgovornost, neprofesionalnost i nepoštovanje prema domaćinu. U poslovnom komuniciranju su veoma direktni i otvoreni u  izražavanju svojih stavova. Kod njih se, za vreme ručka, može razgovarati o poslu. U komunikaciji treba izbegavati pitanja koja imaju intimni karakter ili se odnose na platu i slično. Dobrodošle su teme putovanja, norveška kultura, umetnost, istorija, priroda, sport i muzika. Naravno, i trenutno, svetski popularni pisac, Ju Nesbe.

Ova uputstva ne teže tome da uniformišu bilo koji  narod i svedu ga samo na kolektiv, ali, da biste došli do individualnosti svake osobe, morate postepeno zadobiti poverenje poštovanjem kolektivnih, univerzalnih navika i poslovnog bontona, jednog kulturološkog podneblja.