Print Friendly, PDF & Email

Charles M. Schwab je bio jedan od poslovnih partnera Andrew Carnegie-ja i jednog od najvećih i najuspešnijih industrijalaca čelika. Jedan od nezavisnih konsultanata za produktivnost je želeo da zakaže sastanak sa Schwab-om  i da mu ponudi svoje usluge. Pošto je bio profesionalac I zainteresovan za sve šoto bi moglo da unapredi proizvdnju i prodaju čelika, Shwab je pristao na sastanak ne očekujući mnogo jer je već bio najveći i najuspešniji industrijalac. Na tu poziciju se ne stiže ako niste profesionalac i ako ne znate kako da najefikasnije i najproduktivnije koristite svoje vreme, zar ne?

Kada su se napokon konsultant za produktivnost i Schwab sastali, Schwab mu je rekao: ‘Vidite, ja jako dobro znam šta redim i šta treba da radim tako da nema potrebe da gubimo vreme na to da pokušavate da mi objasnite ono što već znam. Međutim, ako možete da mi kažete nešto novo na temu kako ono što već znam da radim mogu da radim mnogo bolje i efikasnije, spreman sam da vas saslušam.”

“Uzmite list papira i na njemu napišite šest najvažnijih stvari koje sutra morate da završite” rekao mu je konsultant. Ne želeći da polemiše Schwab je uradio kako mu je savetovano. “Zatim tih šest stvari poređajte po njihovom prioritetu, onu sa najvećim prioritetom stavite na sam vrh spiska i obelezite brojem 1. Uradite to sa svim ostalim aktivnostima tako da ona koja ima najmanji prioritet bude na kraju spiska i obeležite je brojem 6” nastavio je konsultant.

Sutra kada počnete dan svu svoju pažnju usmerite na aktivnost najvišeg prioriteta sa brojem 1. Ni za trenutak ne skrećite pažnju na bilo koju od preostalih 5 aktivnosti ili na nešto drugo. Kada ste završili prvu aktivnost potpuno je odstranite iz svojih misli. Napravite kratku pauzu 5 do 10 minuta i onda svu svoju pažnju usmerite na aktivnost broj 2, ne razmišljajući ni o jednoj drugoj od preostalih aktivnosti ili bilo čemu drugom, sve dok je ne završite. Kada ste završili aktivnost broj 2 potpuno je odstranite iz svojih misli, napravite pauzu. Ovaj postupak ponovite sa svakom narednom aktivnošću sve dok ne završite svih 6. Kada ste završili svih 6 aktivnosti napravite novi spisak najvažnijih aktivnosti koje sutra treba da uradite, poređajte ih po prioritetu. Ponavljajte ovaj postupak svakodnevno. Kada vidite rezultate ovih saveta pošaljite mi onoliko novca koliko su saveti vredeli vama” završio je konsultant, pozdravio se sa Schwab-om i napustio njegovu kancelariju.

Posle nekoliko meseci primio je od Schwaba ček na 25000 dolara, što je u to vreme bilo kao da danas primite bar deset puta više.

Vidite, radilo se o 6 aktivnosti, ne o 2 ili 3, ne o 60 ili 600. Samo 6. Svako od vas može to da uradi. Po nekada nećete uspeti da završite svih 6 aktivnosti u toku dana. Ne brinite. One aktivnosti koje niste stigli da uradite upišite na spisak aktivnosti za sledeći dan. I kada ne uspete da završite svih 6 aktivnosti za određeni dan, vaš dan je još uvek uspešan. Koliko god aktivnosti sa spiska da uradite u toku dana znaćete da ste uradili one koje su bile najvažnije.

A sada je na vas red. Primenite ovaj savet u svom svakodnevnom životu, ja ga primenjujem. Charles M. Schwab je platio ogroman novac za ovaj savet, a vi ste ga dobili besplatno. Ako su za Schwaba bili toliko dragoceni, pretostavka je da će biti i vama!

Piše: Aleksabar Nikolić nezavisni LifeSuccess  konsultant.Poseduje veliko iskustvo u konsultantskim poslovima i u projektnom menadžmentu.Sertifikovani je konsultant za programe Boba Proktora.Više o Aleksandru možete saznati na: http://skolauspeha.com/aleksandar-nikolic-bio/