Print Friendly, PDF & Email

Dobar instinkt i intuicija sigurni igraju veoma važnu ulogu u vašem poslovanju.Dobar osećaj u vezi vaših potencijalnih klijenata nemože uvek biti dovoljan za uspeh.Ukoliko želite da smanjite rizik i uvećate šanse za uspeh, morate imati objektivne podatke.

Istraživanje tržišta je precizni proces sakupljanja i analiziranja infornacija o vašim klijentima sa kojima želite da sarađujete i oni se zovu ciljno tržište.Ove informacije se sakupljaju uz pomoć raznih metoda i omogučavaju vam da donosite dobre odluke.Istraživanje tržište može vam biti od velike pomoći za kreiranje biznis planova,izbacivanje novog proizvoda,prilagodjavanja već postojećih proizvoda i usluga, širenju na nova tržišta itd.

Tipovi istraživanja tržišta se mogu podeliti u dve osnovne katergorije: primarna i sekundarna.Često se možete naći u oba slučaja u zavisnosti od vaše marketinške kampanje.

Primarna istraživanja obuhvataju prikupljanje podataka o preferncijama, navikama,i mišljenjima trenutnih i mogućih partnera.Ovakve informacije mogu se dobiti od probnih grupa,ispitivanja putem formulara,ili terenkih testova.Sekundarna istraživanja se baziraju na podacima iz već postojećih istraživanja,časopisa, novina, industrijskih publikacija,privredne komore, vladinih agencija.Ovakvi podaci se uglavnom zasnivaju na industrijskoj prodaji, trendu rasta, demografskim podacima i regionalnoj poslovnoj statistici.

 

Upotreba istraživanja

Ovakva istraživanja vam omogućavaju da odredite ključnu tačku oko koje se vrti vaše tržište.Pomažu vam da pronađete.

-Trendove rasta u vašem sektoru

-Veličinu potencijalnog tržišta

-Najbolju lokaciju za posao

-Kako stojite u odnosu na konkurenciju

-Faktore koji određuju odluku da neko kupi vaš proizvod

-Stepen tražnje za proizvodima

Takođe možte dobiti jako bitne podatke o vašim klijentima na primer:

-Demografski profil

-Kave tipove usluga i specijalnih ponuda oni žele

-Kako koriste vaše proizvode ili usluge

-Koliko često koriste vaše proizvode i usluge i koliko su spremni da za njih plate

Jednom kada analizirate rezultate istraživanja, bićete u boljoj poziciji da kreirate biznis plan, razvijete ciljanu kampanju, odredite konkurentne cene,izaberete vašu poslovnu lokaciju ili jednostavno proširite vašu firmu.