Print Friendly, PDF & Email

Hteli to da priznamo ili ne, činjenica je da se kroz ceo svet prožimaju IT tehnologije. Nema doma, pogona za proizvodnju i preradu, društvene ustanove u kojoj nisu našli svoju primenu. Jednostavno, savremenom poslovnom čoveku život bez računara postao je nezamisliv. Računar poseduje skoro svaki pojedinac na svetu. 

Previđanja Bila Gejtsa…

Davne 1990. godine Bil Gejts, osnivač i većinski vlasnik giganta Microsofta-a je rekao da će se na svakom stolu, u svakom domu na svetu naći bar jedan računar. To je tada delovalo kao cilj koji je nedostižan, ali danas možemo videti da je Bil Gejts tih godina bio čovek ispred svog vremena. Danas, kompjuteri se nalaze u svakoj grani industrije, u bankarskom poslovanju, prevoznim sredstvima. Današnji život, a i poslovanje se ne može zamisliti bez njih.

Zašto je život bez računara nezamisliv…

Da bi se dobila informacija potrebno je da se obrade podaci. Nekada se to radilo ručno, dok se danas većina informacija obrađuje na računaru. Klasična obrada informacija je podrazumevalo razmenu i obradu poslovnih podataka i dokumenata koji su zabeleženi na papiru. Danas, kad nam tu mogućnost pružaju računari i telekomunikacione tehnologije, poslovanje se mnogo unapredilo. Smanjili su se troškovi poslovanja , greške koje nastaju pri klasičnoj obradi podataka. Istovremeno se povećava  kvalitet pružene usluge i prodatog proizvoda.

Ako uzmemo jedan od procesa koji se dešava u poslovanju  pri naručivanju robe, videćemo da se svaka narudžbina štampa na štampaču, pakuje u koverat i šalje poštom. Potom se priprema faktura koja se takođe šalje poštom. Kupac u roku od 90 dana ili manje plaća preko računa svoj dug. Istovremeno, dok se ovi procesi dešavaju u jednoj kompaniji, u drugoj je potrebno sve ovo ručno prekucati. Koliko se papira, vremena, i ostalih resursa potroši na kucanje i prekucavanje, za to vreme bi se sigurno mogli sklopiti novi poslovi i više zaraditi. Razvoj tehnologije ide u tom smeru da eleminiše ove radnje. Sa razvojom sistemskih i softverskih rešenja , pitanje je vremena kad će jedan servis  zameniti ljude koje obavljaju ove „rudarske poslove“.

Komunikacija preko pošte nije bila idealna, i mnogo vremena se čekalo da stignu potrebna dokumenta za kompaniju. Pojava faksa, je u mnogome olakšala poslovanje i kompanije su mogle momentalno dobijati svoja dokumenta kao kopiju. Mana korišćenja faksa, je bila što je uvek jedna osoba trebala da stoji pored istog i da pušta potvrdan signal za slanje. Takođe u većini slučajeva dokumenta nisu bila baš čitljiva.  Krajem sedamdesetih godina XX veka, javlja se elektronska pošta (e-mail), koja je polako istisnula fax iz upotrebe. To se desilo devedesetih godina XX veka , kada je i porastao broj ljudi koji je kompjuterski obrazovano. E-mail je omogućio korisniku instant razmenu poruka, podata, informacija, kao i njihovu manipulaciju, sačuvavanje.

Danas razmena E-mail poruka nije moguća samo preko računara, nego i preko telefona. Razvojom interneta i telekomunikacija, nekako se podrazumevalo da će doći do njihove integracije. Sve dinamičnije okruženje i brži život su nametnuli tu potrebu korisnicima telefona. Prve verzije interneta na mobilnim telefonima su podrazumevale provere samo mobilnih web portala.  Sa razvojom mobilne tehnologije su se i razvijale mogućnosti pristupa internet sadržajima. Sa pojavom prvih pametnih telefona i mobilni operateri su krenuli da unapređuju svoje ponude paketa i da nude internet kao sastavni deo ponude. Danas poslovnom čoveku je samo bitno jedno, da bude stalno na mreži i u kontaktu.

Pametni telefoni, android aplikacije i njihov uticaj na poslovanje

Pametni telefoni su mobilni telefoni najnovije generacije koji u sebi sadrže integirasan PDA, kameru, muziku, internet i mnoštvo drugih korisnih aplikacija. Danas je skorz normalno da se na elektronsku poštu odgovara sa mobilnog telefona, da se naručuje hrana, čitaju novine,  plaćaju računi. Da bi mobilni telefoni mogli da obavljaju ovake funkcije, bilo je potrebno da poseduju operativni sistem. Danas postoji mnogo operativnih sistema, ali većina proizvođača bira da njihovi modeli imaju Android operativni sistem.

Android operativni sistem je od 2005. godine vlasništvo kompanije Google. To je open source kod, koji se sastoji  iz preko deset miliona linija koda, koji su ispisani  u raznim programskim jezicima, Java, C, C++, XML.

Da bi telefon pristupio interenetu i otvorio stranicu u prirodnoj veličini bilo je potrebno izraditi aplikaciju koja će to da uradi. U početku to jeste delovalo komplikovano, ali danas izrada android aplikacija nije komplikovana i uz malo interesovanje, može se napraviti svoja aplikacija. Da bi se napravila dobra aplikacija koju će korisnik koristiti stalno, osim dobrog dizajna i interfejsa potrebna je  dobra ideja. Ta ideja treba da da korisniku dodatnu vrednost i da mu pomogne u ostvarenju njegovog cilja. Danas se kompanije utrkuju u pravljenju android aplikacije koja će biti najbolja i najviše korišćena.
Danas savremeno poslovanje se ne može zamisliti bez integracije računara, interneta i telekomunikacija. Ukoliko se ova tri elementa koriste pametno, cilj do kojeg kompanija teži nije teško dostići.

Autor:Pejović Slavko SEO optimizacija