Print Friendly, PDF & Email

Kada dođe vreme da izaberete lokaciju za Vaš novi posao, ili se spremate da proširite posao i preselite se na drugo mesto, razmislite o sledećim pitanjima.


Kada određujete opšte mesto

– Da li je mesto blizu potencijalnih mušterija

– Gde je locirana konkurencija

– Koliko je jaka konkurencija i koliko je dugo već na tom mestu

– Ima li potencijalnih radnika u blizini

– Da li je oblast pristupačna vama

– Da li je oblast pristupačna prevoznim sredstvima, blizu javnog transporta, i lako dostupna pešacima

– Kakva je poslovna klima u ovoj oblasti

– Da li se oblast širi ili stagnira

– Kolike su tržišne cene zakupnina u toj oblasti

– Kakva je komunalan infrastruktura

– Da li zone za parkiranje mogu uticati na posao

– Koliko je siguran kraj

– Da li postoje adekvatni dobavljači u blizini

– Da li postoje servisi za Vas i Vaše zaposlene, tipa restorana i prodavnica

Kada ste se odlučili za oblast izaberite tačnu lokaciju

Razmislite o…

– Da li postoji odgovarajući parking za Vas i Vaše zaposlene

– Da li treba plaćati zakupninu parkinga

– Da li je zakupnina prihvatljiva

– Da li postoji mogućnost proširenja

– Kolika je cena osiguranja za lokaciju

– Da li postoji prihvatljiv magacinski prostor

– Da li ćete imati dobru vidljivost za klijente

– Da li će ljudi moći da vas nadju

– Da li zgrada poseduje sve uslove potrebne za vaš rad

– Da li lokacija ima prihvatljivu vezu za fax, telefon i internet.