Print Friendly, PDF & Email

https://i1.wp.com/www.poreskauprava.gov.rs/images/logo_1.jpg?resize=268%2C206Poziv na broj jeste vrlo čest element uplata sa kojim ćete se sretati u poslovanju.Njegova funkcija jeste da identifikuje uplatioca i uplatu smesti na pravi račun i partiju.Poziv na broj se koristi i kod državnih organa i kod preduzeća.Državni organi najčešće koiste poziv na broj po matematičkom modelu 97 a ređe po modelu 12.Uobičajeno je da poziv na broj se sastoji od kontrolnog broja šifre vaše opštine i PIB-a. Na primer: 97-12-085-100414190.Gde je 22 kontrolni broj,085 šifra opštine,100414190 vaš pib.Kada se računa poziv na broj za uplatu PDV-a onda se koristi umesto šifre opštine opšta šifra 601.U našem primeru bi to bil  97-51-601-100414190.U nastavku dajemo uputstvo i link ka obračunu poziva na broj sa sajta poreske uprave.

 

[iframe src="http://www.poreskauprava.gov.rs/sr/index.jsp?page=servisi/modul.html" width="95%" height="1200"]