Print Friendly, PDF & Email

 

Nlp ( NeuroLingvističkoProgramiranje) ima praktičan set metoda, vežbi saznanja koja mogu unaprediti vaše poslovne veštine . Danas je važno da ovladate svojom verbalnom i neverbalnom komunikaciom. Time dobijate poverenje sagovornika i sigurnost kada predstavljate sebe ili proizvod koji nudite. Postanite zainteresovani za klijenta slušajte njegove potrebe i zapazite detalje.

Zadovoljstvo prodaje-Vremena su se promenila. Kupci imaju veći izbor proizvoda, prodavci se moraju menjati u skladu sa situacijom. Win-win model koji zadovoljava obe strane. Kupca koji dobija proizvod koji želi i koji mu je koristan, prodavca koji širi svoju bazu kupaca I zarađuje. Prodaja može biti posao u kome se uživa.

Od prosečne do odlične prezentacije-U vašem poslu imate puno prezentacija? Potrebno vam je više samopouzdanja? Želite da budete opušteni kada radite prezentacije? Postoje  tehnike koje se mogu naučiti,da postanete samouvereni, opušteni i nasmejani kada prezentujete.

Veštine komunikacije -Poznavanje tehnika komunikacije i usaglašavanje sa sagovornikom je danas veomavažno u svakodnevnom porodičnom i poslovnom životu.  Ostavite dobar prvi utisak. Postanite jasni,kongruenti i precizni u komunikaciji i steknite blagonaklonost i poštovanje sagovornika.

Vaš lični image -Važno je danas da budete prepoznatljivi. Takođe je važno da je komuniciranje stilom odvelike pomoći prilikom komunikacije, prezentacije i prodaje. Image može da stvori i da razori. Utisak kojiostavite u prva dva minuta na osobu je važan. Upotpunite ga svojim vernim i karakterističnim stilom.

Kako bi pružili različite mogućnosti za edukaciju i unapredjenje veština potrebnih u obavljanju posla danas, timpreduzetnik.rs je nakon pohadjanja kurseva vezanih za ovu metodologiju, dogovorio grupni popust za korisnike našeg portala od 25%.