Print Friendly, PDF & Email

Primetili ste da pored gomile dokumentacije , skoro uvek je potrebno da imate kopiju lične karte.Ukoliko posedujete staru ličnu kartu problem se lako rešava uz pomoć kopir aparata, međutim ako posedujete novu ličnu kartu bez čipa takođe se možete poslužiti kopijom.Nova lična karta na kojoj se nalazi čip validna je samo ukoliko je očitana uz pomoć čitača „pametnih “ kartica.Dakle da bi očitali novu ličnu kartu ne moramo ići u neku agenciju ili slično već to možemo i sami uraditi.Potrebno nam je:

SmartCard čitač koji je moguće naći u svim bolje snabdevenim kompjuterskim radnjama

ČELIK softver  MUP-a koji možete preuzeti ovde:klikni za preuzimanje

Instalirajt smartcard čitač i softver CELIK.Jednostavno pokrenite CELIK i vasa l.k. će biti očitana.

Mali savet:Kada želite da odštampate ličnu kartu, učinite to u formatu .pdf kako ne bi svaki put morali da očitavate ličnu kartu a fajk možete uvek nositi sa sobom.