Print Friendly, PDF & Email

Prelomna tačka

Ova analiza je veoma jednostavna,veoma često se koristi za biznis planiranje.Evo kratkog objašnjenja:

Kada ste odredili vaše troškove, i prodajnu cenu vašeg proizvoda/usluge, možete odrediti tačno koliko treba prodati vaših proizvoda/usluga da bi pokrili troškove,u količini ili u satima koje su potrebni da bi se usluge izvršile.Nivo prodaje koji treba da ostvarite da biste pokrivali svoje troškove poznat je kao prelomna tačka.Iznad ove tačke pravite profit.

Najlakši način da nacrtate ove linije je da odredite troškove i prihode od prodaje na različitim nivoima proizvodnje.U ovom slučaju za 1,2,3 i 4 proizvoda.

Tačka u kojoj linija prodaje se seče sa linijom ukupnih troškova je tačka preloma, na ovom grafiku ona je oko 3,5 proizvoda.To se prevodi u prodaju od 4.222 dinara.

 

Znači prelomna tačka je jednostavan način da lako odredite kada ste profitabilni i na koji način bi to trebalo ostvariti.