Print Friendly, PDF & Email

Kada ste otvorili svoju radnju/preduzeće, jedna od prvih stvari sa kojom ćete se susresti je nalog za prenos. Uz pomoć ovog naloga vršite bezgotovinska plaćanja, odnosno vršite prenos novca sa vašeg računa na račun nege druge poverilačke firme.Dajemo vam konkretan primer kako izgleda jedan popunjen nalog za prenos.

nalogzapren

Česte šifre plaćanja su još 221-roba iz maloprodaje, 222-plaćanje usluga javnim preduzećima, 240-zarada osnivača, 253- plaćanje poreskih obaveza…

1. U polje dužnik-nalogodavac unosite naziv vaše firme i adresu
2. U ovo polje unosite svrhu plaćanja (svrha bi trebalo da se poklapa sa šifrom plaćanja)
3. Polje poverilac-primalac sadrži naziv vašeg poverioca kome prenosite novac
4. Na polje 4 stavljate vaš pečat i potpis (potpis mora biti isti kao onaj sa kojim ste se potpisali u banci)
5. U ovo polje se unose mesto i datum predaje naloga
6. U polje 6 se unosi šifra plaćanja, postoji više vrsta u zavisnosti od poverioca
7. Ovde unosite dinarski iznos, koji prebacujete na račun partnera
8. U ovo polje se unosi vaš tekući račun
9. Polje 9 pripada tekućem računu poverioca
10. U polje poziv na broj unosite odgovarajući broj koji dobijate od poverioca

pitaj racunovodju