Print Friendly, PDF & Email

Kada ste otvorili svoju radnju/preduzeće, jedna od prvih stvari sa kojom ćete se susresti je nalog za uplatu.Uz pomoć ovog naloga sredstva koja pazarite u gotovini uplaćujete na vaš tekući račun.Rok za uplatu pazara je sedam dana.

popuni uplatnicu

 

 

1. U polje uplatilac unosite naziv vaše firme i adresu
2. U ovo polje unosite svrhu plaćanja (svrha bi trebalo da se poklapa sa šifrom plaćanja)
3. Polje pprimalac sadrži naziv i adresu vaše firme.
4. Na polje 4 stavljate vaš pečat i potpis
5. U ovo polje se unosi šifra plaćanja
6. U polje 6 se unosi iznos uplate
7. U ovo polje se unosi vaš tekući račun