Print Friendly, PDF & Email

Za ljude sa strane preduzetnici izgledaju kao neko ko radi po čitav dan. Uređen život nije prva stvar na koju ćete pomisliti kada se spomene njihovo ime. Ipak, biti samozaposlen znači velikožrtvovanje i predanost. Ponekad ljudi sa strane posmatraju takve osobe kao radoholike koji su izuzetno predani svom poslu. 

Izgled može da vara

Nešto što ne izgleda uređeno većini ljudi koji rade kao zaposleni, preduzetniku će biti savršen red. Ovo morate shvatiti jer preduzetnik ima cilj i san koji pokušava da dosegne. On postaje veoma predan tome.

Iz pogleda preduzetnika raditi bilo šta drugo predstavlja gubljenje vremena ili loše rasuđivanje. Na posletku, ukoliko ste dali i poslednji dinar i potrošili godine na razvijanje posla, bilo bi glupo i neodgovorno odustati. Ipak postoji potreba da se stvori neki red u njihovom životu.

Tradicionalan pristup uređivanju života nam kaže da o sledećim oblastima treba povesti računa:

Porodica

Društvo (prijatelji, okolina)

Duh

Finansije

Zdravlje

Znanje

Ova teorija nam kaže da smo mi kao krug, želimo da u svim oblastima postignemo po malo. Ukoliko više vremena damo jednoj oblasti krug se neće zatvoriti. Tačnije, postaće polukrug koji se mnogo teže kotrlja. Dakle, ako lepo rasporedite vreme za svaku oblast, krug će se zatvoriti i samim tim život će postati lakši.

Čak i najdisciplinovaniji ljudi vode tešku borbu da svoju energiju pavilno rasporede. U suštini, gotovo niko nema savršen krug.

Kako urediti dinamičan život

Ne savetujemo Vam da odustanete iako zvuči teško urediti život. Predlažemo Vam fleksibilni i dinamični pristup. Na kraju, šta je svrha uređivanja? Zar nije cilj osećaj zadovoljstva i kontrole?

Predlažemo Vam mogući način kako urediti život i slobodu izbora gde ćete upotrebiti energiju u pravom smeru. Raspored možete napraviti usredsređivanjem na sledeće elemente:

1. Pitanja 2. Činjenice 3. Opcije 4. Troškove 5. Odluke 6. Akcije

Uzmite papir i nacrtajte tabelu 7 puta 7 kao u primeru. Onda na svaku od 6 oblasti dajte odgovore.

1. Koja su pitanja problematična – Šta bih trebao uraditi u ovoj oblasti?

2. Suočite se sa činjenicama – Recite sebi istinu o trenutnoj situaciji. Identifikujte probleme!

3. Razmotrite Vaše mogućnosti – Potražite alternative, opcije da biste ovoj oblasti prišli na drugi način.

4. Izračunajte troškove – Sve što je vredno ima neke svoje troškove. Nekada mogu biti finasijski, nekada možete izgubiti ime, reputaciju i slično.

5. Donesite odluku – Donesite najbolju odluku po sebe.6. Izvedite akciju – Nemojte dopustiti sebi da ništa ne uradite kad donesete odluku. Napravite plan, tražite podršku. Preporučujemo Vam da se oslonite na nekoga kome najviše verujete.

Budite strpljivi

Dajte sebi vremena. Ne pokušavajte da uradite sve odjednom. Uzmite oblast za koju mislite da je najprioritetnija i uhvatite se u koštac s njom. Kada uvidite da ste je uredili onda pređite na drugu.

Pitanja

Činjenice

Opcije

Troškovi

Odluke

Akcije

Porodica
Društvo
Duh
Finansije
Psiha
Znanje