Print Friendly, PDF & Email

U ovom tekstu nećemo vas savetovati kako da izaberete pravog radnika, već ćemo se pozabaviti dokumentacijom potrebnom za zapošljavanje.Sam proces prijave može biti „zemljani“ i elektronski.Radnika možete prijaviti u svim filijalama Fonda PIO ili Fonda za zdravstveno osiguranje, naša preporuka je da to ipak učinite kod Fonda zdravstvenog osiguranja iz razloga jer u istom momentu možete preuzeti i zdravstvenu knjižicu.Da bi elektronskim pute prijavili zaposlenog potrebno je da imate otvoren nalog na web sajtu Centralnog registra socijalnog osiguranja i digitalni sertifikat koji inače koristete u radu sa poreskom upravom.  Potrebna dokumentacija za prijavu je:

-Radna knjižica zaposlenog

-Ugovor o radu

-Kopija lične karte

-M obrazac

Po potpisivanju ugovora o radu potrebno je u roku od tri dana izvršiti prijavu radnika.

Ugovor-o-radu

Obrazac_M_Prijava

pitaj racunovodju