Print Friendly, PDF & Email

Slažem se da većina poslova može da se obavi putem interneta i Email-a, ali može se desiti da zapadnete u situaciju gde će PTT služba biti u funkciji prenosioca Vaše poruke. Nije na odmet znati kako poslati pismo u koverti. Osetila sam na svojoj koži koliko to neznanje može da košta, kad mi se, zbog neispravno napisanih adresa na koverti, pismo vratilo na moju adresu. Ali, nećemo o tome ovom prilikom.

 

Dakle, pravilo broj jedan je pravilno kovertirati pismo. Za tu svrhu služe “poslovni“ plavi ili beli koverti različitih formata (DIN-6, C-5 ili C-4), što zavisi od količine materijala koji se u koverat ulaže, tj. da li može da bude previjen na 4 dela, na dva dela ili se ne može uopšte savijati.

Ako se koristi “zatvoreni“ koverat onda se na prednjoj strani ispisuju podaci i o adresantu i o adresatu. Podaci adresanta – pošiljaoca u gornjem levom uglu. Naziv i adresa adresata – primaoca ispisuje se na sredini koverte, odnosno pri dnu, desno, što zavisi od forme poslovnog pisma. Kada je poslovno pismo oblikovano u blok-formi i koverat je u toj formi, a kada je pismo u zupčastoj formi i koverat mora da bude u zupčastoj formi.

Koverat u blok-formi

NAZIV ADRESANTA

Adresa adresanta

XXXXX M e s t o

NAZIV ADRESATA

Ulica i broj

XXXXX MESTO

 

Koverat u zupčastoj formi

NAZIV ADRESANTA

Adresa adresanta

XXXXX M e s t o

NAZIV ADRESATA

Ulica i broj

XXXXX MESTO

 

Osim zatvorenih koverata koriste se i koverti sa “prozorčetom“. Ono može da bude s leve i desne strane koverta, pa se u tom slučaju adresa iz poslovnog pisma, odgovarajućim savijanjem, koristi i kao adresa za koverat. Ovo obezbeđuje racionalizaciju rada ali diktira i odgovarajuću formu pisma. Ako je otvor s leve strane koverta, pisma se moraju oblikovati u blok-formi, a ako je otvor koverta sa desne strane, pisma se rade u kombinovanoj, odnosno modifikovanoj blok-formi.