Print Friendly, PDF & Email

M obrazac je jedan od najčešćih dokumenata koje ćete koristiti u poslovanju.Namena ovog dokumenta je prijava , promena i odjava radnika.M obrazac se popunjava prilično jednostavno i predaje se ili u Fondu zdravstvenog osiguranja ili u Fondu PIO.Usled velikih gužvi u poslednje vreme je popularna i eletronska verzija koju možete naći na sajtu centralnog registra socijalnog osiguranja.

Kod zapošljavanja radnika uobičajeno pored ovog obrasca vam je potrebna i sledeća dokumentacija:

-Kopija lične karte

-Ugovor o radu

 

Dajemo vam primer M obrasca u PDF formatu koji je moguće direktno popunjavati.

Obrazac_M_Prijava