Print Friendly, PDF & Email

Marketing miks je verovatno jedan od najpopularnijih izraza u marketingu.Elementi marketing miksa su cena, mesto, promocija i naravno proizvod.

Ovaj koncept je vrlo jednostavan.Zamislite jedan drugi miks, na primer smesu za kolače.Svaki kolač sadrži jaja, mleko, brašno I šećer.Ipak izgled i kvalitet kolača na kraju zavisi od recepta tj. Od odnosa utrošenih sastojaka.Tako i ponuda koju nudite kupcima može imati različite odnose elemenata marketing miksa.Primer je da visoko kvalitetni prizvodi uvek nastoje da smanje cenu a povećaju promociju.

Drugi način na koji možete da zamislite vaš marketing miks jesu osnovne boje.Njihovim mešanjem dobijate sve ostale boje a kakva će slika biti zavisi od vašeg umetničkog nadahnuća.

Marketing Miks