Print Friendly, PDF & Email

Usluga je akcija sa kojom činite nešto nekome, za neku nadoknadu.U suštini usluga je nameterijalne prirode, dok je proizvod uvek materijalan.Usluga se uglavnom konzumira na mestu prodaje i njen utisak vrlo brzo nestaje. Dajemo primer osobe koja jednog dana može imati brzu i ljubaznu usluigu a drugog dana suprotno.Pa zato stručnjaci za marketing kažu često da je usluga:

Jedinstvena

Primer za ovo je pozorišna predstava, jednostavno ako odete u pozorište vi ste konzumirali uslugu, međutim ako kupite DVD sa predstavom vi ste već kupili proizvod.

Nematerijalna:

Usluga nema pravi fizički oblik ili prisustvo kao proizvod.Na primer auto osiguranje može imati premiju u obliku papira, ali sama finasijska usluga se nemože dodirnuti.

Neponovljiva:

Kada jednom izvršite neku uslugu, gotovo da ne postoji mogućnost da ponovite takvu istu ponovo.Primer za to je svetsko prvenstvo u fudbalu , svaka utakmica je za sebe a prvnestvo će se odigrati tek kroz četiri godine sa nekim drugim akterima.

Raznovrsnost:

Već smo rekli da su ljudski prsti upleteni u svaku uslugi, pa samim tim ne postoje dve istovetne usluge.Na primer parkiranje auta u hotelu koje vrši hotelska služba je svaki put drugačije i po svojoj brzini i po svome kavlitetu.

Pravo svojine:

Ovo pravo se ne može garantovati na usluge.Na primer serviser vam može popravite klima uređaj ali vi ne posedujete niti servisera ni opermu a ni njegovu uslugu.Ne možete je prodati kada ste je jednom primili kao uslugu, a ni polagati pravo na nju.