Print Friendly, PDF & Email

Usklađeni neoporezivi iznosi naknada troškova i drugih primanja zaposlenih koji nemaju karakter zarade, a primenjuju se od 1. februara 2015. do 31.01.2016. godine, su:

Za dolazak i odlazak sa rada   3.612,00 dinara
Za vreme provedeno na službenom putu u zemlji (dnevnica)   2.168,00 dinara
Za korišćenje sopstvenog automobila u službene svrhe   6.322,00 dinara
Solidarna pomoć za slučaj bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice   36.123,00 dinara
Poklon deci zaposlenih, do 15 godina, povodom Nove godine i Božića   9.031,00 dinara
Jubilarne nagrade zaposlenima   18.060,00 dinara
Premija za dobrovoljno zdravstveno osiguranje i premija za dodatno dobrovoljno penzijsko osiguranje i penzijski doprinos koje poslodavac na teret sopstvenih sredstava uplaćuje za zaposlene   5.420,00 dinara
Premija za dobrovoljno zdravstveno osiguranje i premija za dodatno dobrovoljno penzijsko osiguranje i penzijski doprinos koje poslodavac obustavlja i plaća iz zarade zaposlenog   5.420,00 dinara
Stipendije i krediti učenicima i studentima   10.837,00 dinara
Pomoć u slučaju smrti zaposlenog, člana njegove porodice ili penzionisanog radnika   63.214,00 dinara
Naknada za ishranu – hranarinu koju sportistima amaterima isplaćuju sportski klubovi   9.031,00 dinara