Print Friendly, PDF & Email

Ispravno? POGREŠNO!

Jedan od bitnih aspekata pri izboru poslovnog softvera je i sama firma sa kojom ćete sarađivati prilikom implementacije. Na primer softver je odličan za vašu kompaniju. Odlično je podržan rad i centrale i poslovnih jedninica. Ima prave module. Dobro balansirana kompleksnost naspram upotrebljivosti. Dobra cena. Sve se slaže, ali… softverska firma sve češće prodaje hardver, radnici napuštaju firmu, moral slabi, finasije presušuju i budućnost kompanije je neizvesna.

Važno je razmotriti sa kakvim ljudima ćete sarađivati, kakva je to firma, profit, sposobnost da efikasno isporuči nove opcije i izmene u programu, moral zaposlenih, biznis fokus, vizija i strategija razvoja.

Ako je firma sa kojom treba da sarađujete na svom zalasku, nemojte bacati novac na svet koji nestaje. Jedno je kada menjate poslovni softver zato što je to prirodni proces rasta Vaše firme i kada poslovni softver koji koristite jednostavno više ne zadovoljava Vaše potrebe. Sasvim je druga priča kada ste primorani da menjate poslovni softver zato što je softverska firma propala. To su suštinski dve različite stvari. Prva je posledica evolucije i izbora, a druga posledica nužnosti, moranja i, na žalost, nemanja izbora.

Bitan momenat je i sam proces implementacije, koji ne mora da radi firma koja najbolje poznaje svoj program, a to je firma koja ga je proizvela. Ovaj podslučaj je možda najopasnija greška koja se javlja.
Proveli ste mesece ili čak godine tražeći softver koji će ispuniti vaše kriterijume, našli ste ga, a onda pristanete na bilo koju firmu koja vrši implementaciju softvera. Pored cene softvera (čak i tada postoji mnogo izbora oko toga ko će da vam proda, instalira, implementira, obuči i održava), tim koji će implementirati poslovni softver u Vašu firmu je značajan parametar u jednačini.

Na skali od 1 do 10, zamislite sledeći slučaj. Pretpostavimo da je A softver sa ocenom 9, a podrška sa ocenom 5. Takođe, pretpostavimo da je softver B sa ocenom 7, a podrška sa ocenom 8. Ja bih pre izabrao opciju B. Prosto zato što sam u previše slučajeva, video zahteve za krupnim izmenama u programu iako je sve bilo u redu sa samim programom. Program, zapravo nikada nije pravilno podešen, ili ljudi nikada nisu bili dovoljno obučeni da koriste sve opcije programa da bi radili kvalitetno svoj posao.

Ovde ću Vas opet podsetiti na Parouzzi-ja koji kaže da ako loše startuješ nevolje rastu eksponencijalno, a to je suština problema prilikom nabavke i implementacije poslovnog softvera.

VAŽNO:Ne pomaže vam softver u radu, već pravilna implementacija i upotreba tog softvera

Autor je Miodrag Ranisavljević, od 2001. godine u poslu analize, razvoja, prodaje i implementacije poslovnog softvera. Mlad čovek koji je video i prednosti i mane postavljanja poslovnog softvera u firmama najrazličitije delatnosti. Od kompletnih do pojedninačnih rešenja, od knjigovodstvenih agencija do maloprodajnih objekata i sve izmedju. Od gotovih rešenja do namenskog softvera.