Print Friendly, PDF & Email

 

Pošto niški roditelji za mesto deteta u vrtiću PU „Pčelica“ plaćaju skoro 30 odsto od ekonomske cene, iako zakon propisuje da to učešće ne sme biti veće od 20 odsto, reagovao je zaštitnik građana, a neki roditelji su već podneli tužbe, opširnije.

Kako prenosi portal Južne vesti, ekonomska cena za boravak deteta u jednom od vrtića „Pčelice“ je približno 15.500 hiljada dinara, pa prema tome mesečni boravak deteta, u skladu sa Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, može da roditelje košta najviše petinu od toga – odnosno 3.100 dinara.

Međutim, roditelji u Nišu u svim slučajevima, osim za treće dete ili kada je reč o porodicama „na socijali“, plaćaju 4.500 dinara.

I ombudsman Saša Janković i advokati sigurni su u sledećem – naknade za boravak dece u niškim vrtićima obračunavaju su nezakonito.

CENE U VRTIĆIMA U NIŠU SU NEZAKONITO PODIGNUTE

Da bi dete bilo primljeno na boravak u bilo koji vrtić u Nišu neophodno je da jedan od roditelja sa Predškolskom ustanovom “Pčelica” Niš zaključi ugovor o pružanju usluga radi organizacije boravka deteta u vrtiću.

Ovim ugovorima je utvrđena cena boravka deteta u vrtiću koja premašuje iznos koji se dobija primenom važećih zakonskih odredaba. Zakon o predškolskom vaspitanju i obrazovanju (“Sl. glasnik RS” br. 18/2010) propisuje da roditelj odnosno staratelj učestvuje u finansiranju boravka dece u vrtićima čiji je osnivač Republika, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave u visini od 20% od ekonomske cene po detetu.

Zatim, Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“Sl. glasnik RS” br. 72/2009, 52/2011, 55/2013 i 35/2015) propisuje da jedinica lokalne samouprave obezbeđuje sredstva za finansiranje delatnosti predškolskog vaspitanja i obrazovanja u visini od 80% od ekonomske cene po detetu.

Ekonomska cena predstavlja novčani iznos koji je potreban za finansiranje boravka jednog deteta u vrtiću na mesečnom nivou. Odluku o ekonomskoj ceni donosi Skupština Grada Niša.

Prema toj odluci (koja je bila u primeni u od 01.01.2011.g. do 12.02.2013.g.), a u vezi sa ovim zakonima, roditelji su dužni da plaćaju za svoje dete starosti:

do 5,5 godina – ukupno 2.500,00 dinara mesečno

od 5,5 do 6,5 godina – iznos od 1.922,80 dinara mesečno

Prema odluci Skupštine Grada Niša, koja je usledila posle pređašnje i koja je u primeni do danas, a u vezi sa navedenim zakonima, roditelji su dužni da plaćaju za svoje dete starosti:

do 5,5 godina iznos od 3.105,20 dinara,

od 5,5 do 6,5 godina iznos od 2.432,00 dinara mesečno.

Navedene propise krši Grad Niš i PU “Pčelica” a na štetu roditelja. Bez obzira na sve imperativne propise PU “Pčelica” je od roditelja za boravak dece naplaćivala mnogo više, pa čak u nekim slučajevima dvostruko ili trostruko više, te nekim roditeljima ispostavlja račune od čak 7.500,00 dinara mesečno. Protivzakonita naplata se sprovodi i dalje. Originalni tekst pročitajte ovde.

KAKO DA RODITELJI NAPLATE ŠTETU?

Veliki broj roditelja sa kojima smo stupili u kontakt je izjavilo da su veoma iznenađeni da su zadnjih godina plaćali više nego što je trebalo po zakonu a neki od njih su nas obavestili da to za njih nije nova vest i da su već pokrenuli sudske postupke.

Takođe, podneto je više inicijativa za ocenu neustavnosti propisa kojim su lokalne samouprave odredile cenu boravka dece u vrtićima ali se Ustavni sud do danas po tim inicijativama nije oglasio.

Preuzeto sa: http://www.advokatrakocevic.rs/pravnisaveti/vrtici-u-nisu-naplacivali-nezakonito-vece-iznose-od-propisanih/