Print Friendly, PDF & Email

Tradicionalno banke su oprezne u radu sa investicijama.Za razliku od privatnih investitora uvek se lakše odlučuju da naprave pozajmicu već postojećim firmama nego početnicima.Izgovor banka za ovakve kriterijume možemo tražiti u tome šte one zapravo investiraju novac svojih štediša i deponenanta.

Pre nego što uopšte krenete u banku , trebalo bi da napravite plan.Sakupite sve potrebne papire koji su vam je potrebni.Većina banaka traži sličnu dokumentaciju, na primer bilanse za tekuću i prošlu godinu, jemstva, glavne dobavljače… itd.Sve potrebne informacije o potrebnoj dokumentaciji uvek možete dobiti na sajtu banke ili od vašeg kreditnog savetnika.

Ukoliko su vam potrebna veća kreditna sredstva nije neuobičajeno da banka od vas zahteva i biznis plan.Naravno mi vam preopručujemo da uvek imate spreman poslovni plan, ne samo zbog banke već i zbog svog kvalitetnog poslovanja.

 

Pored gore navedenih stavki banka će od vas zahtevati i određene garancije.Vrsta i obim garancija zavise od visine novčanih sredstava koja su vam potrebna,vaše kreditne istorije i renomea vaše firme.Garancije ili jemstva mogu biti

 

-Menice

-Hipoteke

-Ručne zaloge

-Garancije drugih firmi ili fizičkih lica za vas itd…

 

Banku će zanimati i da li investirate svoja sredstva u posao.Bankarima će lakše biti da odobre kredit preduzetniku ili preduzeću ukoliko ima solidan procenat sopstvenih ulaganja.

 

Da bi vam bilo lakše da dobijete kredit stavite se u poziciju zajmodavca.

 

Zajmodavac želi da zna:

-Kako tačno neki posao funkcioniše, i na koj način može da mu vrati novac

-Kako će novac biti upotrebljen

-Na koji način planirate da otplatite pozajmicu

-Da li ulazite u neke značajne rizike tokom poslovanja

-Imate li odgovornost u upravljanju poslom

 

Što je posao manji to je individua više umešana u poslovanje.Kod nas najveći broj privatnih biznisa ima jednog vlasnika,sama ta činjenica nam govori da poslovanje u takvim firmama jako zavisi od iskustva, znanja i ukupnog karaktera osobe koja vodi posao.Ukoliko imate dobru ličnu reputaciju to može biti od koristi kada stupate u odnos sa nekom od banaka.