Print Friendly, PDF & Email

Ukoliko predajete završni račun za 2015, Agencija za privredne registre je dala obaveštenje da je predaja i obrada ovih dokumenata od sada je jedino moguća ukoliko se elektronski potpišu. Dakle, neophodan vam je elektronski potpis za predaju završnih računa. Ovakav elektronski potpis moraju imati odgovorna lica privrednih društava (direktori) ili vlasnici preduzetničkih radnji koji vode knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva.

U svakom slučaju ovakav sistem predaje ubrzava poslovanje, nadamo se da će u budućnosti olakšati predaju i ako u startu može predstavljati određeni trošak. Naime veliki broj odgovornih lica u našj zemlji nema elektronski potpis, i ako je posedovanje istog bio uslov da bi se radilo sa eletronskim poreskim prijavama i centralnim registrom socijalnog osiguranja. Odgovorna lice su se u uglavnom odlučivala da ovlaste svoje računovođe kako bi oni obrađivali i predavali elektronske prijave. Ipak završne račune moraju potpisati odgovorna a ne ovlašćena lica. Da bi došli do elektronskog sertifikata (potpisa) potrebno je da se obratite jednom od sledećih tela koje izdaju el. potpise:

-Ministartvo unutrašnjih poslova Republike  Srbije

-PTT Srbija

-Halcom

-Privredna komora Srbije

-E smart system d.o.o. 

Cena izdavanja sertifikata se kreće od 3500 dinara do 6000 dinara u zavisnosti od paketa koji želite odabrati. Izdavanja sertifikata kod Ministarstva unutrašnjih poslova je besplatno sa tim da morate imati ličnu kartu sa čipom. U svetlu ušteda preporučujemo da se za izdavanje sertifikata odlučite preko MUP-a.