Print Friendly, PDF & Email

koji su ključni faktori ulaska i opstanka novog proizvoda na tržištu

Zašto toliko novih proizvoda propadne? Obično iz mnogo razloga. Kompanije su često toliko „zaljubljene“ u ideje o novim proizvodima da propuste da rade istraživanje ili ignorišu ono što im istraživanje kaže. Nekad je procena kanala distribucije loša, ponekad reklama ne komunicira sa publikom. Uspešan proizvod je rezultat integrativnog procesa koji se oslanja na istraživanja i rešavanje primarnih zadataka. Rezimirajmo koji su to kritični faktori potrebni za uspešnost proizvoda.

Istraživanje tržišta

Istraživanje tržišta je ključni faktor. Bez neophodnih informacija, Vi ste naprosto „slepi kod očiju, čekate da lupite glavom o zid“. Istraživanje tržišta je mnogo više od potvrđivanja Vašeg dobrog osećaja, ono Vam pruža korisne informacije i određuje putanju kretanja. Ono identifikuje potrebe tržišta, ciljnu grupu kupaca, osobine proizvoda, cenu, kanale distribucije, motivaciju kupaca…Ovo su sve kritični faktori odluke. Uzmite, na primer, kompaniju koja je pre nekoliko godina izbacila novi proizvod na elektronskom tržištu. Istraživanja su identifikovala cenu, osobine proizvoda, kanale distribucije, sve osim ciljne grupe kupaca, odnosno onih koji donose odluku o kupovini. Pored činjenice da je novi proizvod komplementaran postojećem, da ima iste funkcije i da se koristi na sličan način, prodavci su se obraćali pogrešnim kupcima – i proizvod je propao

Tajming

Da li su svi elementi procesa koordinirani? Da li je proizvod usklađen sa promocijom? Hoće li biti spreman kad oglasite reklamu? Napravite vremenski okvir odvijanja akcije i držite ga se. Mnoge radnje moraju biti vremenski usklađene da bi sve išlo kako treba. Propustite vremensko usklađivanje i upoznaćete neuspeh. U marketingu postoje primeri i primeri o kojima se priča, kad kompanija najavi proizvod, a onda mora ponovo da ga najavljuje jer nije spreman za distribuciju. Rezultat je gubitak kredibiliteta, gubitak prodaje i još jedan neuspeh.

Kapaciteti

Pretpostavimo da je proizvod/usluga uspešan/na, da li imate kadrove i kapacitete koji treba da prate ovaj uspeh? Ako ovo ne obezbedite na vreme, može biti isto tako pogubno kao loš tajming.

Testiranje

Testirajte tržište novog proizvoda. Budite sigurni da proizvod sadrži osobine koje su potrebne potrošačima. Ispitajte koju bi cenu platili za njega. Ispitajte da li ima problema u kanalima distribucije – način transporta, pakovanje, palete…Trebalo bi proveriti reklamu i ostale vidove promocije takođe.

Distribucija

Ko će prodavati Vaš proizvod? Da li možete koristiti iste kanale koje obično koristite? Da li da koristite samostalne agente prodaje ili Vam je potreban prodajni tim? Da li postoji slobodan prodajni potencijal koji će ubediti distributere, maloprodaju ili agente da isprobaju novu liniju proizvoda? Postoje značajni prodajni troškovi prilikom izbacivanja novog proizvoda na tržište. Svi u procesu distribucije žele da budu sigurni da će im se utrošak novca i vremena isplatiti.

Trening

Cela prodajna mreža, svi zaposleni i svi kanali distribucije moraju biti upoznati sa novim proizvodom. Ukoliko je proizvod kompleksan u bilo kom pogledu, možda ćete morati da sprovedete trening sa svima ponaosob, takozvani face-to-face trening, ili možda neku multimedijalnu prezentaciju. Ako proizvod nije složen, onda će biti dovoljno samo da pošaljete uputstva. Opet, tajming je bitan! Izvršite obuku pre nego što proizvod dođe do rafova, ne posle.

Promocija

Na kraju, treba Vam program promocije da podrži upoznavanje sa proizvodom: reklama, flajeri, uzorci, web sajt, seminari, dobar PR, akcije, degustacije…Uskladite sve to sa proizvodnjom, opremom i treningom. Bez prave marketinške podrške Vaš proizvod će ostati u magacinu.

Ovo su neke od mnoštva odluka sa kojima ćete se susretati u uspostavljanju novog proizvoda. Istraživanje, planiranje i vremensko razgraničavanje (tajming) mogu Vam pomoći i povećati šansu za uspeh.