Print Friendly, PDF & Email

Tek
što ste otvorili firmu, pred vama se nalazi naredni korak a to je otvaranje računa u banci.Ovaj korak je u potpunosti neophodan da bi uopšte mogli da funkcionišete kao firma.Bez tekućeg računa nisu moguće nikakve transakcije a ni uplate i isplate.Takođe tekući račun vam je neophodan i za predaju poreske prijave.Postavlja se pitanje koju banku odabrati za otvaranje računa.Na ovo pitanje ćemo odgovriti u nekom od narednih tekstova a danas ćemo se pozabaviti samo potrebnim papirima za otvaranje.Naime otvaranje računa u banci se može pretvoriti u pravu noćnu moru zbog gomile papirologije koja je potrebna.Ovde ne mislim na naše papire već na dosta formulara,ugovora i koječega od strane banke.

Da bi uspešno otvorili račun i ne bi se šetali nekoliko puta do firme banci je potrebno dostaviti:

-Rešenje o osnivanju

-Kopiju lične karte osnivača i ovlašćenih lica

-Overeni OP obrazac preuzmite ga ovde

-Potvrdu o dodeli PIB-a

Sa ovom dokumentacijom odlazite u banku, a bankarski službenik vam ispostavlja dokumentaciju .Vrlo često bićete primorani da sami popunjavate  razne ugovore i upitnike  što zna da oduzme dosta dragocenog vremena.Samo popunjavanje bankarske papirologije varira od banke do banke, negde će vam službenik  ljubazno pomoći oko toga a negde će vam jednostavno dati blanko papire pa se sami snalazite.Kada ste sve ovo završili zakonski rok za otvaranje računa je tri radna dana.

Piše:Bojan Bojović