Print Friendly, PDF & Email

Vrlo često u praksi, nailazite na problem korišćenja elektronskih servisa poreske uprave od strane jednog lica.Naime po osnovi pravo na ove servise ima samo odgovorno lice, direktor ili vlasnik.Zbog zauzetosti ili organizacije same firme doćiće do potrebe da elektronske servise koristi više lice , na primer računovođa ili određene strukture menadžera.Ovakvo rešenje je moguće prostom registracijom kod poreske uprave uz pomoć PEP obrasca.Dakle možete ovlastiti koga god želite za korišćenje elektronskih servisa na ovaj način.Ukoliko lice koje želite da ovlastite poseduje ličnu kartu sa elektronskim potpisom onda je moguće ovo uraditi i direktno sa portala jednostavnim unošenjem JMBG-a.Na PEP obrascu postoje opcije uz pomoć kojih možete da ograničite ovlašćenja korisnika, što u nekim situacijama može biti jako korisno.

Obrazac PEP