Print Friendly, PDF & Email

Plaćeno reklamiranje je u osnovi većine internet marketing kampanja. Dakle, veoma često je jedan od najboljih načina da uvećate saobraćaj na vašem web sajtu da platite za to. Bitno je da plaćeno reklamiranje bude planirano internet marketing budžetom.

Plaćeno reklamiranje se može realizovati učešćem u velikom broju različitih programa poput Pay-per-Click i Pay-per-Impression programa ili prijavljivanjem sajta na link direktorijume. Osim toga treba ukazati na različite modele za naplatu Online oglašavanja, od kojih su najpoznatiji:

 

  1. Cost-per-Thousand – CPM,
  2. Cost-per-Click – CPC,
  3. Cost-per-Action – CPA,
  4. Cost-per-View – CPV,
  5. Cost-per-Conversion.

 

Za početak ćemo obraditi Pay-per-Click programe i reprezentativne predstavnike ovakve vrste ciljanog oglašavanja.

 

Pay-per-Click mreže

Pay-per-Click je takav model internet oglašavanja u kom kompanije koje se oglašavaju, plaćaju pružaocima ove usluge naknadu onda kada korisnici kliknu na njihove reklame koje se nalaze na web sajtu pružaoca usluge.

Mreže koje pružaju uslugu oglašavanja po modelu PPC će prikazati reklamu oglašivača onda kada se pretraga po ključnim rečima koju korisnik obavlja, poklapa sa listom ključnih reči definisanih od strane oglašivača. Drugi slučaj je u situaciji kada se na web sajtu, koji ima određeni tematski sadržaj, prikazuju relevantne i tematski povezane reklame različitih oglašivača.

Postoji na stotine Pay-per-Click mreža na Internetu, ali tri najveće su:

  • Google AdWords,
  • Yahoo Search Marketing,
  • Microsoft AdCenter.

 

Poslednjih godina, sa porastom popularnsoti ove društvene mreže, sve više dobija na značaju i Facebook Advertising.