Print Friendly, PDF & Email

Investiranje je jedan od najsloženijih poslovnih procesa kom se posvećuje posebna pažnja. Različiti autori različito definišu suštinu ove pojave, a uglavnom zbog različitosti aspekata iz kojih se posmatra dati poslovni proces, kao i zbog njene same složenosti.

Sam koren reči vodi poreklo iz latinskog jezika, a u formi “investitio“ iz kog je izvedena, nosi značenje ulaganja kapitala u neki unosan posao. Stoga, investicije možemo shvatiti kao vid ulaganja, ali kakvih?

Prema jednom izvoru, to je imovina koja se kupuje s nadom da će se u budućnosti vratiti kroz uvećani efekat ulaganja.

Razlikuje se ekonomski i finansijski smisao investicija. Po prvom, investicije predstavljaju ulaganje u dobra koje se koriste s ciljem da u budućnosti stvore bogatstvo. Kao primeri ekonomskih investicija mogu se navesti izgradnja fabrike radi proizvodnje dobara ili ulaganje u školovanje koje će u budućnosti doneti vidljive rezultate. Finansijski smisao investicija podrazumeva korišćenje monetarne imovine koja će u budućnosti doneti prihod, vratiti se uvećana, ili će biti prodata po većoj ceni od nabavne. Kao primer finansijskih investicija mogu se navesti kupovina obveznica, akcija i nekretnina.

Osnovna karakteristika investiranja je ulaganje sredstava, a ono što je ključno je da ta ulaganja ne donose korist odmah već nakon nekog vremenskog perioda. Možemo reći da je investiranje zapravo odricanje od potrošnje u sadašnjosti radi ostvarivanja određenih koristi u budućnosti. Prema Peumansu, to je razmena nečeg izvesnog za niz nada u budućnosti.

Pošto se efekti ulaganja ostvaruju u budućem periodu, javlja se problem razlikovanja tekućih izdataka od investicionog ulaganja. Rešenje tog problema u praksi pruža knjigovodstvo, mada preduzeća mogu pribegavati i drugim opcijama u zavisnosti od potreba, ciljeva i rezultata koje žele da postignu.

Smisao investiranja je u ostvarivanju odredjenih efekata. Ti efekti su povezani sa ciljem preduzeća da raste i da se razvija da bi steklo što bolji položaj u društveno-ekonomskom okruženju i da bi bilo konkurentno. Ukoliko preduzeće ne radi na poboljšanju svoje pozicije na tržištu, već je zadovoljno dotadašnjim učinkom, napraviće veliku grešku koja će za posledicu imati da sve što je do tada urađeno jednostavno nestane. Razlog tome je nemilosrdna borba na tržištu – ko se ne bori, biva pregažen i poražen.

S druge strane, investiranje kao investiranje nije samo po sebi rešenje svih problema. Ne znači da će preduzeće dobiti potpisanu potvrdu uspešnosti u budućem periodu bude li vršilo ulaganja. Pogrešne investicione odluke i strategije mogu usporiti ili čak unazaditi razvoj privrednog subjekta. Donošenje pravih odluka je prilično težak posao, a mnogo toga zavisi i od vizija i od raznih internih i eksternih faktora.