Print Friendly, PDF & Email

Poštovani prijatelji obaveštavamo vas da je 25.10.2016 godine raspisan novi konkurs projekta pokreni se za posao.Nevladina organizacija Eneca u saradnji sa kompanijom Filip Moris iz Niša pomaže razvoj više od stotinu preduzetnika iz cele zemllje.Do sada je projekat kroz opremu i obuke pomogao preko 500 malih preduzeća.Konkurs je otvoren do kraja februara

Da bi se prijavili na konkurs potrebno je da popunite sledeći upitnik:

http://www.pokrenisezaposao.rs/prijavi-se