Print Friendly, PDF & Email

Suočavajući se sa promenama u svetu, zahtevi u poslu se menjaju. Nove naučne discipline se javljaju kako bi nam olakšali funkcionisanje u okruženju koje se menja velikom brzinom. Klasična znanja postaju nedovoljna da bi nam osigurala poslovni uspeh.

Mnogi naučnici izučavaju koncept uspeha iz raznih aspekata, međutim nauka koja je najdalje otišla u tome je NLP – Neuro Lingvističko Programiranje. Šta je NLP? To je sredstvo koje će nam dati odgovor na pitanje ,,Kako doći do željenih rezultata?“. Ovaj koncept se fokusira na vas kao pojedinca i uči vas kako da delujete u bilo kojoj sferi života.

Posmatrajući uspešne ostvarene ljude u celom svetu iz raznih delatnosti, ova grupa naučnika došla je do odredjenih šablona, koji su korisni kao ponašanje i doprinse uspehu. Koriseći te metode možete živeti srećan, ispunjen i smislen život.

Koje osnovne principe NLP zagovara?

Verujte u svoj uspeh – Ono što nas NLP pre svega uči je da postavimo jasan cilj koji želimo da dostignemo, da ga jasno vizualizujemo i odredimo put kojim ćemo do istog stići. Postavljanje prioriteta i postizanje kontinuiteta su prvi koraci kojima će nas ovaj program naučiti. Pošto otklonimo sumnju iz naše svakodnevnice, život postaje lakši, a rezultati znatno primetniji.

 

Prikupljanje resursa – Većina od nas kreće u realizaciju neke ideje bez adekvatnog sagledavanja resursa koje posedujemo za postizanje cilja. Resursi su sredstva u nama i oko nas. To su detalji koji nas podržavaju i mogu nam biti od koristi, jedini problem je u tome što nismo naučeni na koji način ih treba prepoznati, organizovati i primeniti. Pošto shvatimo šta je to što želimo, jasno ćemo uvideti sve što je potrebno uraditi, cenu koju moramo platiti, sve faze kroz koje moramo proći do ostvarivanja cilja, a okolina će nam na tom putu darovati neograničen broj neophodnih resursa.

,,Ako nemam auto, trotinet će završiti posao“ ???

Ispravna komunikacija – Svakoga dana komuniciramo. A da li to radimo ispravno? Zapravo, većina nas nije ni svesna da je sam proces komunikacije vrlo kompleksna struktura kojom, uz adekvatno znanje, možemo postići neverovatne rezultate. Nesporazumi se dešavaju svakodnevno, a na nerazumevanje ćete naići svuda, od kasirke, preko konduktera do poslovnih partnera  i sve zbog toga što nemamo svest o tome kako sa kime treba komunicirati. Pošto naučimo da je različitost dobra i razumemo ljude koji nas okružuju, komunikacija će postati jednostavna, smislena i maksimalno produktivna.

NLP nas uči kako da se fokusiramo ka našim ciljevima. Ako svakoga dana radimo na onome što želimo postići, ne postoji način da tamo ne stignemo.  Uzmite jednu veliku belu tablu i postavite na istu svoje ciljeve i želje.

Sa dobrim namerama, adekvatnim znanjem, sistematizacijom sebe kao najdragocenijeg resursa i pravilnom komunikacijom, poboljšaćemo kvalitet našeg i života ljudi koji nas okružuju.

U četvrtak 2.4.2015 možete prisustvovati besplatnoj info večeri o NlP-u u edukativnom centru Tales of Naissus u Nišu.

Garantujemo da funkcioniše.

Kontakt telefon : 062 775 029

email za prijave : marketing@preduzetnik.rs

Poziv na besplatno info veče 3.4.2015 u Nišu link