Print Friendly, PDF & Email

solarna energijaU današnje vreme rastućih cena energije,alternativni sistemi uštede i korišćenja energije će se sve više tražiti.U našoj zemlji jedan od najpogodnijih resursa jeste solarna energija.Zbog geografskog položaja i velikog broja sunčanih dana ovakav vid energije je veoma  isplativ u Srbiji.Upravo zbog toga a i malog procenta korišćenja ovakvih ušteda u našim domaćinstvima preporučujemo vam da pokrenete ili proširite posao kao instalater sistema solarne energije.Nekada su ovi sistemi bili veoma skupi dok danas imaju sasvim prihvatljivu cenu i našim potrošačima.Njihova isplativost se meri sa par godina upotrebe što daje veoma dobru marketinšku podlogu za vaš rad a treba očekivati i bolje finansiranje kako od države tako i od banaka za ovakve projekte.Naravno osnovni problem pri pokretanju ovakavog posla jeste znanje za rad sa ovakvim sistemima pa vam stoga preporučujemo kao prvi korak obuku Eduke Plus:

nstalater solarne energije je jedno od zanimanja koje se već sada a i u budućnosti najviše traži. Sistemi solarne energije su uobičajena stvar u razvijenim zemljama, kod nas ima potencijala za veoma brz i dugotrajan posao u ovoj oblasti. Upravo zbog toga pokrećemo ovu obuku kako bi omogućili svim našim sugrađanima siguran posao i velike uštede u troškovima električne energije.
TRAJANjE OBUKE: 48 časova (12 časova teorije i 36 časova praktičnog rada).
Po završetku programa polaznik će biti u stanju da:
 • izabere adekvatan  solarni sistem za ugradnju;
 • čita projekat sistema;
 • podesi sve parametre bitne za ispravan režim rada sistema;
 • proveri sistem adekvatnom opremom;
 • dijagnostifikuje kvarove u  sistemu;
 • izvrši sve opravke sistema;
 • izvrši sve radnje preventivnog održavanja i primeni mere zaštite na radu;

Sadržaj programa:

 • Upoznavanje sa projektima solarne instalacije;
 • karakteristike aktivnih solarnih sistema;
 • tipovi aktivnih solarnih sistema;
 • specifičnosti komponenti a solarnog sistema;
 • postavljanje komponenti solarnog sistema;
 • oprema i uređaji za proveru i podešavanje  sistema;
 • provera i podešavanje  sistema;
 • HTZ oprema

Program obuke sprovodi se u školi i prostorima gde se nalaze radna mesta i uslovi za koje se polaznik obučava. Predavači su ljudi iz prakse sa velikim prethodnim međunardnim iskustvom.

Svi polaznici dobijaju sertifikat o završenoj stručnoj obuci.
Za sve informacije možete kontaktirati Dr.-Ing. Velimira Stefanovica i Dipl.-Ing. Termotehnike Marka Ilića na broj: 064/5710708