Print Friendly, PDF & Email

Good visial merchandising can help you sell more product.

Fokusirajte se na proizvod

Dobra strategija je uvek ona koja se fokusira na određeni proizvod ili na malu grupu određenih proizvoda.Stavljanje previše različitih proizvoda u jedan vizuelni prostor može dovesti kupca u stanje konfuzije.Na primer ako želite da istaknete najnovi ink džet štampač da bi uvećali prodaju, pored njega obavezno stavite mastilo i kablove za štampače.Suprotno ako pored stavite na primer računare ili laptpoove vrlo lako možete odvući pažnju sa glavnog proizvoda.

 

Ugao gledanja

Najbolji način ređanja proizvoda je pod uglom od 90 stepeni prema kupcu , tako da proizvod bude stavljen horizontalno na polici.Kupac najlakše vidi proizvod koji je postavljen vertikalno.Jasno je da kupac lakše može da dođe do proizvoda ako je on vertikalno postavljen u odnosu na onaj koji stoji horizontalno.

 

Horizont

Korišćenje potpuno istih polica dovodi do toga da kupac dobija istivetan i monoton horizont.U takvoj situaciji potrošač lako gubi interes za porizvode.Da bi zadržali pažnju kupca koristite razne police, boje i vrste proizvoda da bi svaku policu posebno istakli.

Pozicioniranje robe

Proizvodi koji imaju visoku tražnju trebalo bi da imaju prednost u odnosu na one koji i nisu toliko traženi.Populatni proizvodi će privući pažnju kupaca i pomoći da se prodaju prozvodi iz obližnjih polica.Na primer ako određena vrsta kafe pravi 20 procenata ukupne zarade u vašoj prodavnici onda ona treba da zauzima isti procenat na policama.