Print Friendly, PDF & Email

Pokrenuti mali biznis, je veliki posao za svakog preduzetnika.Evo jednog kratkog spiska koje korake preduzeti da bi vaš posao započeo efikasno i kvalitetno.

Pretpostavljamo da već imate ideju šta želite da radite,i hoćete da je pretvorite u stvarnost.

Stvari koje treba da uradite

Štiklirajte urađeno

Izaberite ime i izvršite registraciju
Odlučite se za jednu od pravnih formi za vašu firmu
Napišite biznis plan
Izaberite banku sa kojom želite da sarađujete
Uspostavite kontakt sa budućim računovođom
Uspostavite kontakt sa pravnim savetnikom
Ispunite zakonske uslove da bi otvorili firmu
Regsitrujte firmu, i obezbedite rešenje o osnivanju
Odredite cene za vaše proizvode ili usluge
Odredite koliko vam treba sredstava za poslovanje I kako ih možete nabaviti
Pronađite kancelarije, i ostali potreban prostor, dobavljače…
Isplanirajte rizik i osiguranje od lošeg poslovanja
Postavite računovodstveni sistem
Postavite sistem za kontrolu tokova gotovine
Razvijte marketinški plan
Zaposlite radnike (ukoliko ih trebate)
Napravite dnevni plan aktivnosti za naredni period

Svaka od ovih oblasti zahteva pažljivo planiranje da bi vaš biznis postao prosperitetan.Neke od oblasti će vam biti lako kontrolisati a neke ne.Svrha jednog ovakvog spiska jeste da napravite jednu solidnu bazu za vaš posao u budućnosti.