Print Friendly, PDF & Email

iStock_000007951801SmallObrazovanje, visina IQ-a, pa čak i zavidno radno iskustvo u branši, mogu pokleknuti nad emocionalnom inteligencijom. Najvažnija osobina

Emocionalna inteligencija je „skup emocionalnih veština koje nam omogućuju da odaberemo ispravan način upotrebe osećanja i nesvesnih, instinktivnih mehanizama, u interakciji sa drugim ljudima, kao i u shvatanju i poboljšanju samoga sebe“- Daniel Goleman. Ona se delom stiče genetskim nasleđem, ali značajnim delom i učenjem. Mnogi autori smatraju da je potrebno što ranije odpočeti sa ovladavanjem brojnim emocionalnim veštinama.a radnika ne stiče se obrazovanjem  ni godinama staža ali zato životnim iskustvom  da.

U istraživanju američke agencije za zapošljavanje Career Builder koje je sprovedeno nad 2662 ispitanika, rezultati pokazuju da je za zapošljavanje ključna EI. 59 posto poslodavaca ne bi zaposlilo nekog sa visokim IQ-om ako ima nisku emocionalnu inteligenciju.  75 posto njih prednost daju EI pri zapožljavanju. Ako bi morali da biraju između kandidata koji ima izraženu emocionalnu inteligenciju i kandidata sa visokim IQ-om (racionalnom inteligencijom), odabraće osobu koja ima izražen EI. Svakom poslodavcu je mnogo važnije u šta se kandidat može razviti nego njegove trenutne sposobnosti. Slaganje faktura, upravljanje strojem se može naučitin za nedelju dana, „slaganje“ s ljudima se uči godinama.

Svaki poslodavac u razgovoru nastoji „testirati“ EI. Koriste se mnogi testovi, počevši od opšte kulture, testova poznavanja rada na računaru, testova inteligencije a sve u svrhe odabira što boljeg kandidata za njihovu kompaniju. U najvećem broju slučajeva radi se o testu emocionalne inteligencije. Ova vrsta testa činiće vam se najlakša. Nema teških matematičkih pitanja već samo pitanje na koje imate pet ponuđenih odgovora i naizgled se čini da nema pogrešnih odgovora. Međutim, budite veoma obazrivi nemojte olako da pristupite odgovaranju. Na primer, pitanje može da glasi:

Kada sam ljut, ja uglavnom mogu tačno da definišem zbog čega sam ljut. I ponudjeni su vam odgovori:

  • Potpuno se slažem
  • Slažem se
  • Ne slažem
  • Potpuno se ne slažem

Dakle pitanja su uglavnom vezna za vašu ličnost i svojim odgovorom dajete do znanja psiholozima kako bi se ponašali u odredjenim situacijama. Na osnovu ovoga oni će definisati vaš profil i na osnovu toga proceniti da li ste idealan kandidat po njihovim kriterijumima.

Ukoliko smatrate da se na ovome može raditi i da možete da radite na svojoj emocionalnoj inteligenciji, obavezno uradite što više vrsta ovih testova pre testiranja u firmi.

Kako bi se što bolje pripremili, preporučujemo sajt  www.testiranja.com

Srećno!