Print Friendly, PDF & Email

Ovaj članak trebalo bi lako napisati, računovodstvo, ma to je neka papirologija koje ničemu ne služi, treba ja smanjiti na najmanji nivo!

Pa dobro, ovako razmišlja veliki broj preduzetnika, vreme je da se razmišljanje promeni.

Prvo što trebate shvatiti jeste da računovodsvo vodite zbog vas a ne zbog poreskih organa.Šta to znači?Vaš računovodsveni sistem ustvari bi trebao vama da pruži informacije o tome kako poslujete, kuda se krećete i jednostavno kako da upravljate vašom firmom.Ako takvih informacija nema onda vas svaki dinar dat računovodji ili knjigovodsvenoj agenciji puno košta.Dakle ako nemate uvida u vaše poslovanje kroz računovodtsvena dokumenta onda već ste u velikom problemu.

Želimo napomenuti i jednu dilemu koja se javlja kod preduzetnika tj kod samostalnih radnji prosto ili dvojno računovodstvo?Mi glasamo uvek za dvojno knjigovodtsvo, malo je komplikovanije i malo skuplje ali je u svakom slučaju sveobuhvatnije, daje precizne i tačne podatke, u suštini vi u dvojnom knjigovodstvu postojite kao firma.Sve ovo vam znači utoliko više kada budete nekada u nekoj banci tržili kredit ili lizing iz prostog knjigovodstva jednostavno nećete moći da izvučete prave podatke.

Shvatili ste kako računovodsvo pozitivno utiče na vaš posao, sada prelazimo na konkretnije stvari.

Uvek tražite od vašeg računovođe da vam u nekom vremensko periodu predstavi troškove na primer električne energije, telefona, goriva, komunalija, bankarskih provizija i slično, ovakvi troškovi uglavnom predstavljaju veliki problem za male radnje jer ih vlasnici često zaobilaze i ne vode računa o njima.jednostavno izračunajte koliko oni iznose na primer za mesec dana i imajte te troškove u vidu.

 

Povedite računa o samoj organizaciji vaše firme nemojte smetnuti sa uma ma koliko mala ili velika ona bila da je kao i sve ostale firme, i da se ponaša kao druge u skladu sa tržištem.Dakle uvek formirajte knjigovodstvo na osnovu vašeg poslovanja, tj. potrudite se da tačno definišete ono što radite i to opišete papirima kako bi kasnije imali tačne podatke.

Naravno uvek znajte da se vaša zarada uvek može uvećati boljom organizacijom i smanjivanjem troškova.U tome vam računovodsvo svakako može pomoći.