Print Friendly, PDF & Email

Razvijanje poslovanja, može biti jako bolan proces, sa lošim iskustvima i porodičnim problemima.Ponekada upravljanje poslom izgleda kao gašenje požara jadnog za drugim.Ne brinite,ovo su uobičajeni problemi.Svaki posao se suočava sa pretnjama, tako da niste jedini čovek koji se bori..

Biznis možemo uporediti sa ljudskim životom:rađanje, odrastanje i starost su faze svkog posla, naravno postoji jedna velika razlika, u poslovanju možete ići i napred i nazad bez obzira na proteklo vreme.Ovaj članak vam treba pomoći da odredite na kojoj stepenici razvoja se nalazite.

Postoje četiri faze:

Preživljavanje

Vi ste u prvih šest do dvadesetčetiri meseci poslovanja, verovatno između  šestog i dvanaestog meseca.Trenutno preživljavate, zarađujete dovoljno ali ne i previše.Uobičajeno da veliki broj stvari iz vašeg biznis  plana ne ide baš kako je zamišljen.

Konsolidacija

Prebrodili ste fazu preživljavanja, imate čistu situaciji kakovoditi posao ,ko su vaši kupci i dobavaljači.Svesni ste svojih slabosti.One se uglavnom ogledaju u slabom menadžmentu i upravljanju, dok je kvalitet vaših proizvoda i usluga na dobrom nivouProfit je još uvek diskutabilan.

Početak rasta

Opušteniji ste, osećate da imate dobar posao sa solidnim predispozicijama.Sada ste u poziciji da planirate na duži vremenski period.Pored svakodnevnih aktivnosti možete i da razmislite o tome kako želite da se vaš posao razvija u budućnosti.U suštini biznis može da se razvija na tri načina:

1.Razvijanjem tržišta (uvećanjem broja kupaca)

2.Razvijanjem vaših proizvoda ili usluga (lansiranjem novih proizvoda i usluga)

3.Akvizicijom (na primer kupovinom konkurentskog preduzeća)

Gradite tim

Ovo je najfiniji novo koji mnogi poslovi mogu da dostignu.Vaš posao je prevazišao fazu u kojoj možete sami da vodite posao.Vrlo često ljudi koji si navikli da sve sami rade , daju zadatke i poslove nekom drugom, ukoliko upadnete u ovu zamku može doći do zastoja u poslovanju.Veličina ikompleksnost vašeg posla bi trebalo da se reflektuje i na vašu organizaciju i ambicije.Potrebno ja da shvatite da je dobra irganizacija i liderstvo kičma vašeg budućeg razvoja.

Gde ste vi u svemu?

U bilo kojoj fazi posla od gore navedenih da se nadjete, sigurno ćete se sresti sa velikim brojem problema.Ukoliko budete u stanju da ispravno prepoznate probleme, verujemo da možete i pronaći rešenja za njih.