Print Friendly, PDF & Email

Edukaplus d.o.o. i Tauryss infoteh  vas pozivaju  na obuku:

Elektronske poreske prijave i poslovanje sa poreskom upravom i centralnim registrom socijalnog osiguranja

Od 01.01.2014 obavezno je predavanje elektronskih poreskih prijava po odbiporeskaupravtku poreskoj upravi Republike Srbije.Poreska uprava takođe omogućava i elektronsku  predaju PDV prijava.Ovakav sistem prijava ne samo što je obavezan već omogućava veliku uštedu u vremeni i resursima svake firme.

Centralni registar socijalnog osiguranja takođe omogućava elektronsku prijavu,odjavu i promenu tako da ne morate više stajati u beskrajnim redovima.

Cilj obuke? praktično korišćenje portala poreske uprave, i centralnog registra, na obuci ćemo prikazati kako da na najednostavniji način dođete do kvalifikovanog elektronskog potpisa, ovlašćenja,instalacije i korišćenja portala, povezivanja sa poslovnim softverom.

Kome je ova obuka namenjena?Obuka je namenjena za ovlašćena lica poslodavaca i računovodstvenih agencija za podnošenje poreske prijave i plaćanje poreza i doprinosa po odbitku.

Program obuke:

Kako doći do kvalifikovanog elektronskog serifikata (praktičan primer MUP Srbije)

Instalacija i koriščenje elektronskog sertifikata

-Aktiviranje portala poreske uprave i dobijanje ovlašćenja korisnika

-Predaja poreske prijave metod ukucavanjem

-Predaja poreske prijave uz pomoć računovodsvenog softvera

Validacija i izmene poreske prijave

-Pregled podataka o poreskom obvezniku

-Aktiviranje portala Centralnog registra Socijalnog osiguranja

-Prijava/odjava i promena radnika Elektronoskim putem

-Kako kreirati ovlašćenja za nove korisnike

-Softver za predaju poreskih prijava

Pitanja i odgovori

Trajanje obuke 4h.

Cena kotizacije:3000,00 RSD

Prijave i sve informacije na telefon 062/217-605

ili putem kontakt forme

Seminar se održava on-line preko interneta, tako da se štedi vreme i novac.Nije potrebna nikakva posebna oprema za praćenje seminara.Predavanja su uživo u virtuelnoj učionici.

  1. (obavezno)
  2. (Potreban validan email)
 

cforms contact form by delicious:days