Print Friendly, PDF & Email

Počeli ste da koristite elektronsku PPP-PD prijavu.U redu uspeli smo da savladamo kako se tehnički koristi međutim u praksi nam se često otvaraju nova i nova pitanja.Jedna od najčešćih dilema jeste koju vrstu šifre prihoda iskoristiti?Umršenost našeg zakonodavnog sistema jeste takva da postoji zaista veliki broj kombinacija.Upravo zbog toga vam preporučujemo da koristie šifrarnik poreske uprave u kome su navedene sve šifre vrste prihoda iz radnog odnosa, a pored toga postoje i kratki primeri obračuna što zna biti jako
korisno.

pitaj racunovodju

Preuzmite:Šifre vrsti prihoda iz radnog odnosa