Print Friendly, PDF & Email

U redu odlučili ste da kod banke uzmete kredit.Vrlo često imamo vaša pitanja koja banka je najpovoljnija ali danas to neće biti tema.Govorićemo o EURIBOR-u.Šta je uopšte EURIBOR?Ova nedoumica je uobičajena kod naših preduzetnika.Ukoliko bi potražili EURIBOR na na wikipediji dobili bi suvoparnu definiciju da se radi o nekoj kamatnoj stopi.Evo kako to zvuči:

EURIBOR je skraćenica engleske reci Euro Interbank Offered Rate i predstavlja referentnu kamatnu stopu po kojoj banke jedna drugoj nude novac na koriscenje na medjubankarskom trzistu. EURIBOR se koristi kao referentna kamatna stopa za EUR.

Dakle da uprostimo EURIBOR jeste kamatna stopa po kojoj banke u EU pozajmljuju sredstva jedna drugoj.Ako na primer dobijete ponudu za kredit i vaša kamata glasi 4% + euribor, onda morate znati da je 4% bankarska marža a euribor varijabilna kamata koja zavisi od tržišnih uslova na međubankarskom tržištu.Naravno sami sebi postavljate pitanje kako da znate koliki će biti EURIBOR.

Naš predlog je da koristite vrlo jednostavan metod.Ova kamatna stopa je uvek vrlo bliska referentnoj kamatnoj stopi ECB  (evropske centralne banke) a upravo ova referentna kamatna stopa funkcioniše po sledećem modelu: kada su krizna vremena stopa je niska, što i danas možete primetiti pošto je svega 0.5% a kada je privredni uspon ova stopa ide gore.

Zaključak jeste da dugoročno ne možete predvideti EURIBOR, ali možete doneti ispravnu odluku ako procenite koliko dugo će trjajati kriza, naš pojam o tome jeste da u narednih par godina se neće završiti.Stoga i ne očekujemomo neke posebne promene na gore Inače storijska maksimalna vrednost EURIBOR-a je oko 6%.