Print Friendly, PDF & Email

bitcoinBitcoin jeste globalna virtuelna valuta.U stvarnom svetu novac izdaju centralne banke i on kao takav služi kao sredstvo plaćanja.Uvidevši da novac u klasičnom smislu te reči im a brojne nedostatke tvorci  bitcoina su želeli da naprave svetsko sredstvo plaćanja koje će se koristiti virtuelnim putem i neće zavisiti od želje banaka da uvećavaju ili smanjuju količinu novca u opticaju.Da bi osigurali bezbednost nove valute kreatori su koristili veoma jaku kriptografiju.

Bitcoin kao valuta je u potpunosti decentralizovan jer ga korisnici sami kreiraju dakle veima je teško da pojedinac ili grupa manipulišu ovakvim sistemom.I ako su mnogi b ili skepticni u uspeh ovakvog sistema , u praki se pokazao da daje određene rezultate sve veći broj transakcija se odvija na ovaj način i veliki broj firmi već prodaje svoje proizvode i usluge uz pomoć bitcoina.Postoji nekoliko načina da dođete do ove valute.Osnovni način je uz pomoć „rudarenja“ o čemu ćemo još pisati na našem portalu.Drugi način je direktnom kupovinom na nekoj od berzi bitcoina.Savetujemo Vam ipak veliki oprez posto se radi o relativno novoj stvari i u praksi postoje velike fluktuacije cene bitcoina tako da je veliki rizik da izgubite vasu celokupnu investiciju kako kod vama izgledalo da možete doći do lakog novca.