Print Friendly, PDF & Email

paušalac

 Paušalac je često korišćena reč kada neko želi da započne posao.Šta je zapravo paušalac?Naime ova reč je izvedena iz termina paušalno oporezivanje.Dakle radi se o poreskom obliku u kome država ne razrezuje  porez na osnovu dobiti koju zaista ostvarite već vas oporezuje po nekoj osnovici koju sama odredi.Zaključak prethodnog izlaganja jeste da vi ustvari i nemorate da utvrđujete vašu dobit tj. razliku između prihoda i rashoda  pa samim time i ne morate da vodite poslovne knjige.ideja ovakvog sistema oporezivanja jeste da se omogući lakše poslovanje preduzetnicima koji nemaju mogućnosti da vode poslovne knjige.

Ko može biti paušalac?

Paušalci mogu biti preduzetničke radnje , privredna društva ne mogu biti paušalno oporezovana.

Paušalno oporezovane preduzetničke radnje sa najviše 6 miliona dinara godišnjeg prometa.

U ovakvom sistemu oporezivanja mogu biti sledeće delatnosti:

1) Nosači, čistači obuće, sakupljači lekovitog bilja, šumskih plodova i slično, prodaja pečenih, kuvanih i na drugi način pripremljenih poljoprivrednih i drugih proizvoda na ulici i drugim slobodnim prostorima, u sportskim, bioskopskim i drugim dvoranama i prostorijama i druge srodne delatnosti koje se obavljaju bez stalnog poslovnog mesta, štopovanje tkanina, presvlačenje dugmadi, popravka kišobrana, popravka ortopedskih pomagala, popravka naliv-pera i patent-olovki, herihteri, drvomodelari, duboresci, popravka muzičkih instrumenata, plisiranje, oštrači, bačvari, jorgandžije, kolari, potkivači, vunovlačari, rukavičari, opančari, četkari, papudžije, domaća radinost, stari zanati i verski službenici

2) Frizeri za muškarce, časovničari, optičari, fotokopiranje, obućari, krojači, prerađivači sekundarnih sirovina, bravari, firmopisci, pečatoresci, uzgajivači cveća, proizvodnja loznovoćnih i drugih sadnica i kalemova, iskorišćavanje zemljišta u nepoljoprivredne svrhe, inkubatorska proizvodnja živine, povremeno obavljanje poslova poljoprivrednim mašinama drugim licima, izvođači muzičkih i drugih programa koji nemaju status estradnih umetnika

3) Auto-mehaničari, auto-limari, auto-električari, vulkanizeri i slično (auto-grana), moleri, tapetari, frizeri za žene, TV i elektro-mehaničari, precizni mehaničari, električari, vodoinstalateri, podučavanje umetničkim i sportskim veštinama (muzika, balet, slikanje, pevanje, sport i drugo), grafička delatnost, pranje i peglanje rublja, hemijsko čišćenje i bojenje, pedikirsko-manikirske i kozmetičarske usluge, fotografi sa stalnim poslovnim mestom, video-klubovi, voskari, trgovinska delatnost koja se obavlja izvan poslovnih prostorija (na tezgama i sličnim objektima koji se koriste na pijacama, ulicama, trgovima i drugim javnim površinama), astrolozi, agencije za posredovanje kod sklapanja braka, usluge reklame i propagande, delatnost ribolova, delatnost čišćenja stanova, stambenih zgrada i poslovnih prostorija, delatnost pružanja pomoći starim i iznemoglim licima.

4) Zlatari, kamenoresci, plastičari, metalostrugari, pekari, proizvođači testenina, poslastičari, građevinska delatnost i druge slične delatnosti, uslužno rezanje građe, stolari, stakloresci, radnje za zabavne igre, modni krojači, trgovinska i ugostiteljska delatnost koja se obavlja u kiosku ili prikolici i sličnom montažnom ili pokretnom objektu, auto perionice

5) Lekari, stomatolozi, apotekari, veterinari, profesori, prevodioci, tumači, inženjeri, arhitekte, fizioterapeuti, zubni tehničari i druge slične profesionalne delatnosti

6) Advokati

7) Auto-taksi, prevoz putnika kombi vozilom i minibusom, šlep služba, prevoz posmrtnih ostataka, prevoz putnika autobusom, prevoz stvari i robe kamionom i druge auto-prevozničke delatnosti

Paušalni sistem oporezivanja može biti jako koristan ali i problematičan o tome ćemo se pozavabaviti u narednim tekstovima.

Autor:Bojan Bojović